Skip to content Skip to footer
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

WYSTAWA CZASOWA

10 PAŹDZIERNIKA 2013 – 31 STYCZNIA 2014

Ekspozycja z cyklu „Twórczość artystów zamieszkałych na Ukrainie”, prezentująca wyszywanki inspirowane rodzimym pejzażem

Hanna Capiw i Orysia Capiw – urodzone w Borysławiu obwód lwowski na Ukrainie. Ukończyły studia wyższe w Kijowie i Moskwie. Zamiłowanie do haftu od dzieciństwa zaszczepiła w nich matka. W ich pracach przeważają motywy ludowe i świąteczne oraz hafty monochromatyczne przedstawiające postacie i scenki rodzajowe, powstałe z inspiracji własnej. Prowadzą intensywną działalność kulturalną i utrzymują stały kontakt z Polską. Pracują również z dziećmi i młodzieżą oraz uczestniczą w różnych spotkaniach, festiwalach, konkursach, a także wernisażach. Orysia Capiw posiada kwalifikacje pozwalające na organizowanie spotkań z młodzieżą. Prowadzi również grupę teatralną „Fantazja”, która występuje na wielu festiwalach. Na obecnej wystawie prezentowanych jest 18 wyszywanek barwnych inspirowanych pejzażem ukraińskim i motywami ludowymi.

Prace artystów

Skip to content