Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Majątek

 

 

data publikacji: 2021-05-18 | 09:22
wprowadziła: Iwona Wajda
 
Majątek Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na dzień 31.12.2020 r.
1. Środki trwałe 738 011,74 zł
w tym:
− budynki 339 837,08 zł
− grunty (prawo wieczystego gruntu) 190 478,40 zł
− urządzenia techniczne i inne 207 696,26 zł
2. Pozostałe środki trwałe 136 222,23 zł
3. Wartości niematerialne i prawne 12 016,39 zł
4. Eksponaty 253 594,97 zł
5. Zbiory biblioteczne 239 082,32 zł
Skip to content