Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biuletyn Informacji Publicznej


Majątek Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
na dzień 31.12.2023 r.
1. Środki trwałe 1 040 625,75 zł
w tym:
− budynki 634 638,20 zł
− grunty (prawo wieczystego gruntu) 190 478,40 zł
− urządzenia techniczne i inne 215 509,15 zł
2. Pozostałe środki trwałe 226 567,43 zł
3. Wartości niematerialne i prawne 16 388,43 zł
4. Eksponaty 548 530,74 zł
5. Zbiory biblioteczne 260 974,15 zł
Skip to content