Skip to content Skip to footer

120 lat Daru Narodowego

1903-2023

Misją Muzeum w Żarnowcu jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury po wybitnej poetce i pisarce, w tym zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie literatury polskiej, sztuki, historii oraz upowszechnianie wiedzy o Marii Konopnickiej, wartościach literatury, nauki i kultury, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej, jak również utrwalanie znaczenia Muzeum jako Daru Narodowego w dziedzictwie kulturowym kraju i wśród Polaków za granicą.

Ceny biletów

od osoby za zwiedzanie z przewodnikiem

Normalny

22 zł

Ulgowy

16 zł

Rodzinny 2+2

17 zł

Godziny otwarcia ekspozycji

wtorek – piątek

9:00 – 17:00

sobota – niedziela

10:00 – 17:00

Ostatnie wejście na ekspozycje o godzinie 16:00
Zwiedzanie Dworku tylko z przewodnikiem o pełnych godzinach
 

Najcenniejsze zbiory

Muzeum gromadzi autentyczne obiekty z zakresu literatury polskiej, czasopiśmiennictwa i kultury literackiej XIX i XX w., historii sztuki, historii i rzemiosła artystycznego dotyczące epoki Pozytywizmu oraz Romantyzmu i Młodej Polski. Aktualnie Muzeum w Żarnowcu posiada ok. 30 tys. zbiorów i jest największą instytucją muzealną o charakterze biograficzno-literackim w Polsce. Do najcenniejszych zbiorów Muzeum należą rękopisy utworów Marii Konopnickiej Z przeszłości (1879), Z włamaniem (1892) oraz listy poetki i innych pisarzy polskich, m.in.: Elizy Orzeszkowej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Stefana i Oktawii Żeromskich. Unikatową kolekcję tworzą adresy hołdownicze i dary, ofiarowane Konopnickiej w 1902 r. z okazji jubileuszu ćwierćwiecza pracy literackiej – od różnych towarzystw, instytucji oraz osób z Europy i USA.

Oferta Muzeum

unikatowe zbiory i autentyczne wnętrza

wystawy stałe i czasowe

konferencje i sympozja naukowe

kwerendy naukowe i konsultacje do tematów

lekcje muzealne, odczyty, prelekcje, wykłady

konkursy, warsztaty, plenery dla dzieci i młodzieży

spektakle, koncerty i wieczory poetycko-muzyczne

spotkania autorskie i promocje wydawnictw

szeroki asortyment wydawnictw i pamiątek

specjalistyczny zbiór biblioteczny

park zabytkowy i ścieżka przyrodniczo-edukacyjna

udostępnianie wnętrz i parku na sesje zdjęciowe

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Ozeum
Skip to content