Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biuletyn Informacji Publicznej

data publikacji: 2021-05-18 | 09:22
wprowadziła: Iwona Wajda

Dział Artystyczno-Historyczny prowadzi:
• księga wpływów muzealiów
• księga depozytów muzealiów
• księga inwentarzowa muzealiów artystyczno-historycznych
• księga inwentarzowa muzealiów historycznych
• księga inwentarzowa muzealiów historycznych-ikonografia
• księga inwentarzowa muzealiów etnograficznych
• księgą inwentarzową negatywów
• księga ruchu muzealiów
• komputerową bazę danych zbiorów w programie MUZEO
• karty katalogu naukowego
• karty magazynowe

Dział Literacki prowadzi:
• księga inwentarzowa muzealiów literackich
• księgę inwentarzową zbiorów specjalnych
• księgę inwentarzową fotokopii
• księgę inwentarzową mikrofilmów
• księgę inwentarzową fotografii
• księgę inwentarzową prac naukowych
• komputerową bazę danych zbiorów w programie MUZEO
• karty katalogu naukowego
• karty magazynowe

Biblioteka i Archiwum Naukowe prowadzi:
• księgę inwentarzową druków zwartych
• księgę inwentarzową czasopism
• katalog główny alfabetyczny i rzeczowy
• komputerową bazę danych zbiorów w programie LIBRA 2000
• ewidencja wpływów materiałów bibliotecznych
• ewidencja odwiedzin czytelników
• kartoteki zagadnieniowe

Dział Promocyjno-Wydawniczy prowadzi:
• ewidencję zwiedzających ekspozycje Muzeum
• ewidencję działalności Muzeum i uczestników wydarzeń kulturalnych
• ewidencję magazynową wydawnictw i pamiątek muzealnych

Dział Finansowo-Księgowy prowadzi:
• księgi rachunkowe,
• księgi inwentarzowe środków trwałych,
• rejestr zakupu VAT,
• rejestr sprzedaży VAT,
• imienna ewidencja wynagrodzeń pracowników,
• ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• ewidencja druków ścisłego zarachowania

Dział Administracyjny prowadzi:
• rejestr obecności i czasu pracy pracowników Muzeum z ewidencją delegacji służbowych
• rejestr pism wychodzących i przychodzących
• rejestr kasowy
• książka przeglądów obiektów

Dane w nich zawarte są powszechnie dostępne w siedzibie Muzeum za wyjątkiem informacji niejawnych, informacji mających wpływ na bezpieczeństwo zbiorów lub chronionych prawem autorskim oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

Skip to content