Skip to content Skip to footer
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu Dar Narodowy
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

Rota

Wiersz Marii Konopnickiej napisany w Żarnowcu w 1908 r., w pierwotnym zamierzeniu autorki był protestacyjną odpowiedzią na ustawę rządu pruskiego o przymusowym wywłaszczeniu Polaków z ziemi i stanowił punkt kulminacyjny poetyckiej i publicystycznej kampanii Konopnickiej przeciwko germanizacyjnej polityce niemieckiej. Pierwodruk Roty ukazał się w listopadzie 1908 r. w “Gwiazdce Cieszyńskiej” oraz w krakowskim piśmie “Przodownica”. Pieśń przeznaczona początkowo dla Wielkopolski, została wkrótce opublikowana w “Gazecie Polskiej” w Chicago, a pierwsze osobne wydanie ukazało się w Oświęcimiu w 1918 r. Uroczyste obchody Roku Grunwaldzkiego w 500-lecie bitwy ugruntowały popularność pieśni. Rota wykonana została po raz pierwszy 15 lipca 1910 r. (muzykę skomponował Feliks Nowowiejski) przez chóry z całej Polski podczas odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Okres największej żywotności pieśń przeżywała przed odzyskaniem niepodległości w 1918 r. oraz w czasie stanu wojennego. W świadomości Polaków Rota uważana jest za drugi hymn narodowy. Miarą popularności pieśni były jej liczne trawestacje i naśladownictwa.

Źródło Youtube Kanał “Pieśni Patriotyczne i Narodowe”

Rota rękopis Maria Konopnicka

Pełny tekst Roty w opracowaniu graficznym
Witolda Chomicza. Druk ulotny
z  lat 1942-1944 (afisz z 1945 r.)

tekst rota Maria Konopnicka

“Rotą Konopnickiej zmartwychwstawa
Polska dzisiejsza. Należy się jej za to
od narodu pomnik…”

Kazimierz Tetmajer

“Praojcom na chwałę, braciom na otuchę…”

Ignacy Paderewski

manifestacja przed pomnikiem grunwaldzkim

Manifestacja pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie
 fotografia z 15 lipca 1910 r.

pomnik grunwaldzki w Krakowie

Pomnik Grunwaldzki w Krakowie
fotografia z 15 lipca 1910 r.

Skip to content