Skip to content Skip to footer

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
mieści się w zespole dworsko-parkowym

Dworek w Żarnowcu, który z parkiem zakupiony został od Jadwigi Biechońskiej. Został przekazany Marii Konopnickiej jako dar narodu polskiego w 1902 r. (…)
Dowiedz się więcej

Budynek „Lamusa” wybudowany został w latach 1985-1991 na fundamentach dawnego spichlerza dworskiego i zaadaptowany do potrzeb muzealnych. Aktualnie w budynku mieszczą się ekspozycje, działy merytoryczne, biblioteka i administracja (…)

Dowiedz się więcej

Integralną częścią Muzeum jest zabytkowy park o powierzchni 3,5 ha. Park w Żarnowcu powstał na początku XIX w. początkowo o charakterze dworskim, obecnie jako krajobrazowy, posiada dużo walorów przyrodniczych i krajobrazowych. (…)
Dowiedz się więcej

Historia

Dzieje Muzeum w Żarnowcu sięgają 1902 r., kiedy Maria Konopnicka (1842-1910) obchodziła swój jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej. Poetka podróżująca od wielu lat po Europie, w listach do Elizy Orzeszkowej, marzyła o własnym miejscu na ziemi. Dlatego podjęto myśl zakupienia pisarce na dar narodowy małej posiadłości złożonej z kawałka ziemi i domu. Dar narodowy był najwyższym wyróżnieniem dla pisarza w czasach zaborów.
W historii Polski tylko Henryka Sienkiewicza i Marię Konopnicką spotkał taki zaszczyt. Z pomocą Konopnickiej przyszły komitety jubileuszowe w Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Warszawie, których zadaniem było wybranie odpowiedniego miejsca dla poetki oraz zbieranie datków na ten szlachetny cel. W związku z sankcjami ze strony władz zaboru pruskiego i rosyjskiego w stosunku do autorki Roty, szukano właściwego obiektu w Galicji, gdzie panowały łagodniejsze restrykcje. Na dar dla pisarki wybrano, spośród 36. miejscowości, pochodzący z XVIII w. dworek w Żarnowcu, który z parkiem zakupiony został od Jadwigi Biechońskiej. Konopnicka przyjechała do Żarnowca 8 września 1903 r. wraz z przyjaciółką, malarką Marią Dulębianką (1858-1919). W dworku spędzała wiosenno-letnie miesiące, prowadziła szeroką działalność pisarską, oświatową i społeczną. Konopnicka opuszcza Żarnowiec 15 września 1910 r. i udaje się do sanatorium „Kiselki” we Lwowie, w którym umiera 8 października. Pochowana została na Cmentarzu Łyczakowskim.
Po śmierci Marii Konopnickiej właścicielkami dworku i parku zostały córki poetki Zofia Mickiewiczowa (1866-1956) i Laura Pytlińska (1872-1935).
Od 1943 r. dworek pozostał na łasce losu, mieścił się w nim szpital wojskowy. W 1945 r. powraca do Żarnowca Zofia Mickiewiczowa i nawiązuje szerokie kontakty ze środowiskiem artystycznym (m.in. z Wandą Siemaszkową). Zofia w 1956 r., na kilka miesięcy przed śmiercią, ofiarowuje dworek i park narodowi polskiemu. Na podstawie aktu darowizny Mickiewiczowej oraz spadkobierców poetki, Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1957 r. powołało do życia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Otwarcia ekspozycji dokonano dopiero 15 września 1960 r. po przeprowadzeniu prac remontowych i konserwatorskich. W 1991 r. oddano do użytku – wybudowany na fundamentach dawnego spichlerza dworskiego – budynek Lamusa, w którym mieszczą się ekspozycje, bogata w zbiory biblioteka, działy merytoryczne, administracja Muzeum i magazyny zbiorów.

Zbiory Muzeum

Muzeum posiada unikatowe kolekcje artystyczne, literackie i historyczne związane z Marią Konopnicką i jej rodziną z przełomu XIX i XX w. oraz autentyczne wyposażenie wnętrz dworku z czasów życia poetki.

0
Obrazy
0
Wyposażenie
0
Rzeczy osobiste
0
Pamiątki
0
Książki
0
Ubrania

Dar Narodowy 1903

Muzeum zaprasza do korzystania z bogatej oferty edukacyjnej, która skierowana jest do uczniów wszystkich grup wiekowych, a także do studentów, nauczycieli i osób dorosłych.

Pracownicy Muzeum

mgr Paweł Bukowski

Dyrektor, starszy kustosz

Jolanta Nowicka

Pracownik administracyjny

Elżbieta Filip

Główny księgowy

mgr Iwona Kyc

Adiunkt

Dariusz Zajdel

Asystent

mgr Barbara Bukowska

Starszy kustosz
Skip to content