Skip to content Skip to footer

OFERTA EDUKACYJNA

MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU      

Muzeum zaprasza do korzystania z bogatej oferty edukacyjnej, która skierowana jest do uczniów wszystkich grup wiekowych, a także do studentów, nauczycieli i osób dorosłych. Zachęcamy do zwiedzania wystaw stałych i czasowych w budynkach Dworku i „Lamusa” oraz zabytkowego parku i ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. W Muzeum działa Biblioteka z bogatym księgozbiorem, otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do udziału w ciekawych formach kulturalno-edukacyjnych, jak: koncerty kameralne i wieczory poetycko-muzyczne, plenerowe spektakle operowo-operetkowe w ramach Festiwalu, spotkania autorskie i promocje książek, konferencje i sympozja naukowe oraz na konkursy, warsztaty, lekcje muzealne, odczyty, prelekcje i wykłady. Wszystkie zajęcia wzbogacane są filmami wideo, prezentacjami multimedialnymi oraz eksponatami i wydawnictwami. Zapewniamy także indywidualne kwerendy źródłowe i konsultacje do tematów oraz pomoc merytoryczną dla słuchaczy wyższych uczelni piszących prace dyplomowe. Organizowane są również praktyki dla studentów różnych kierunków humanistycznych. Polecamy także w sprzedaży szeroki asortyment książek Marii Konopnickiej (wznowienia, reprinty utworów, opracowania twórczości) oraz wydawnictw i pamiątek muzealnych.  

Proponowane tematy dostosowane są do programów nauczania wszystkich typów szkół oraz dla studentów.

Wszystkie zajęcia wzbogacane są filmami wideo, prezentacjami multimedialnymi oraz eksponatami i wydawnictwami.
Inne tematy obejmujące zakres działalności Muzeum do ustalenia z pracownikami merytorycznymi.

 

 

LITERATURA, CZASOPIŚMIENNICTWO I KULTURA LITERACKA

 • Życie i twórczość Marii Konopnickiej
 • Wielokierunkowe pisarstwo M. Konopnickiej
 • Poezja Konopnickiej
 • Twórczość dla dzieci i młodzieży Konopnickiej
 • Nowelistyka Konopnickiej
 • Publicystyka Konopnickiej
 • Twórczość krytycznoliteracka Konopnickiej
 • Literatura obca w przekładach Konopnickiej
 • Twórczość patriotyczna Marii Konopnickiej
 • Działalność społeczna Konopnickiej
 • Historia literatury polskiej dla dzieci i młodzieży – od początku piśmiennictwa do współczesności
 • Literatura religijna dla dzieci i młodzieży
 • Życie kulturalne w epoce Pozytywizmu i Młodej Polski
 • Żarnowiec jako Dar Narodowy dla Marii Konopnickiej
 • Muzyka i Fryderyk Chopin w twórczości lirycznej Konopnickiej
 • Historia prasy polskiej od XVII do XX wieku
 •  Rozwój czasopiśmiennictwa polskiego na przełomie XIX i XX w. na przykładzie zbiorów MKŻ
 • Czasopisma edukacyjne dla dzieci i młodzieży – dawne i współczesne
 • Maria Konopnicka na łamach prasy z początku XX w.
 • Adam Mickiewicz w opracowaniach książkowych Marii Konopnickiej
 • Przyroda w twórczości Konopnickiej
 • Korespondencja Marii Konopnickiej
 • Trwałe wartości twórczości Marii Konopnickiej
 • Maria Konopnicka jako podróżniczka i Europejka
 • Przekłady utworów Konopnickiej w świecie
 • Związki Marii Konopnickiej z Ameryką
 • Maria Konopnicka we Włoszech

 

WIEDZA O MUZEUM, KSIĄŻCE I BIBLIOTECE

 • Muzeum i jego zadania dla utrwalania przeszłości
 • Dzieje muzeów literackich w Polsce
 • Historia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
 • Najcenniejsze kolekcje Muzeum w Żarnowcu
 • Historia książki
 • Dzieje pisma połączone z warsztatami tematycznymi
 • Przegląd polskich firm wydawniczych z przełomu XIX i XX w.
 • Dzieje książki dziecięcej na przestrzeni XIX i XX w.
 • Wydawcy książek Marii Konopnickiej na przykładach różnych utworów
 • Serie wydawnicze dla dzieci i młodzieży
 • Współczesne edycje wznowień książkowych Marii Konopnickiej
 • Biblioteka Muzeum – funkcje i zadania
 • Dzieje bibliotek w Polsce
 • Najcenniejsze zbiory Biblioteki Muzeum w Żarnowcu

 

 

HISTORIA SZTUKI I DZIEDZINY POKREWNE

 • Ilustracje do utworów Marii Konopnickiej i ich twórcy
 • Kolekcja darów jubileuszowych Marii Konopnickiej
 • Portrety Konopnickiej na przykładach zbiorów MKŻ
 • Malarstwo Marii Dulębianki w zbiorach MKŻ
 • Sztuka polska z przełomu XIX i XX w.
 • Dzieje polskiej ilustracji książkowej dla dzieci na przestrzeni XIX i XX w.
 • Kolekcja stylowych kałamarzy i przyborów do pisania w zbiorach MKŻ
 • Sztuka medalierska na przykładach zbiorów MKŻ
 • Dzieje polskiego dworu szlacheckiego – założenie, architektura, tradycja
 • Kapliczki i krzyże z Podkarpacia na podstawie zbiorów MKŻ
 • Stroje ludowe regionu krośnieńskiego i Podkarpacia
 • Architektura polskiego dworu szlacheckiego na przykładzie dworku w Żarnowcu

 

 

HISTORIA

 • Dzieje dworku w Żarnowcu
 • Mieszkańcy żarnowieckiego dworku przed Konopnicką
 • Historia rodu Marii Konopnickiej
 • Córki Konopnickiej i ich rola w utworzeniu Muzeum w Żarnowcu
 • Dzieje pieśni patriotycznej „Rota”
 • Edward Wojciech hr. Komorowski i Stanisław Biechoński – właściciele Żarnowca i powstańcy 1863 r.
 • Eligiusz Kozłowski – wybitny badacz powstań narodowych (na przykładzie kolekcji profesora ze zbiorów MKŻ)
 • Kasper Wojnar – księgarz, wydawca i działacz niepodległościowy
 • Dzieje orła polskiego na podstawie zbiorów Muzeum
 • Zajęcia ludności wiejskiej na terenie Pogórza i Beskidu Niskiego na przykładzie zbiorów MKŻ
 •  Obrzędy i zwyczaje Podkarpacia związane z najważniejszymi świętami kościelnymi
 • Wartości przyrodnicze i historyczno-przestrzenne zabytkowego parku w Żarnowcu
 • Regionalizm i dziedzictwo kulturowe Podkarpacia
Skip to content