Skip to content Skip to footer
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

Informacje o artystach

ANDRZEJ TARKA – urodzony w 1937 r., mieszka i tworzy w Roztokach (k. Jasła). Należy do nielicznych artystów w Polsce, którzy rzeźbią w korze. Jest samoukiem, który całkowicie poświęca się swojej pasji. Wykorzystuje w swoich pracach naturalne cechy materiału. Jego inspiracją twórczą jest najczęściej człowiek, a ulubionym tematem dłonie. Tworzy rzeźby głównie o tematyce religijnej (m.in. postacie Chrystusa, aniołów i świętych oraz krzyże, ikony, golgoty i kapliczki). Najbardziej unikatowe rzeźby wykonuje w korze czarnej topoli.. Andrzej Tarka bierze udział w licznych kiermaszach, wystawach i konkursach w Polsce i za granicą, głównie na Słowacji i w Czechach. Jego prace cieszą się dużym zainteresowaniem oraz zyskały uznanie (m.in. otrzymał wyróżnienie na IV Jasielskim Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej).

 

JACEK KANIA – urodził się w 1964 r. Tarnowcu (k. Jasła), gdzie  mieszka i tworzy w przydomowej pracowni. Rzeźbą w drewnie zajmuje się od 20 lat. Jest samoukiem, ale jego prace nie są wzorowane oraz nie mają określonego tematu, powstają i nabierają kształtu dopiero w trakcie pracy artystycznej.

Najczęściej wykonuje rzeźby o tematyce sakralnej oraz maski i zegary. Artysta bierze udział w różnych wystawach i konkursach artystycznych organizowanych na Podkarpaciu, podczas których jego prace zyskały uznanie (m.in. w Jasielskich Biennale Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej, otrzymał wyróżnienie za warsztat oraz poszukiwanie nowych tematów i ich formalnych rozwiązań). Ostatnio jego prace były prezentowane w GOK w Tarnowcu oraz na XII Wojewódzkich Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy w rzeszowskim WDK.

 

Prace artysty - Andrzej Tarka

Prace artysty - Jacek Kania

Zdjęcia z wernisażu

Skip to content