Skip to content Skip to footer
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

MALARSTWO MAGDALENY WYŻYKOWSKIEJ - FIGURY WYSTAWA CZASOWA 8 MAJA - 31 SIERPNIA 2018

MAGDALENA WYŻYKOWSKA-FIGURA – artysta malarz, urodzona w 1958 r. w Jasionowie, ukończyła studia w obecnym Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Dyplom uzyskała w pracowni malarstwa prof. ASP Stanisława Batrucha. Mieszka i tworzy w Krośnie oraz aktywnie uczestniczy w życiu miasta, regionu i pogranicza. Pracę artystyczną łączyła przez 30 lat, z dużymi sukcesami, z edukacją artystyczną dzieci, młodzieży i studentów. Jest także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej (PSEP).

Jest artystką o dużym, różnorodnym i cenionym dorobku twórczym. Za szczególne osiągnięcia otrzymała dwukrotnie Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i trzykrotnie Prezydenta Miasta Krosna, została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką TPD „Przyjaciel Dziecka”, Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2014 r. otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Krosna „Za całokształt twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego”. Za wspieranie swoimi obrazami akcji charytatywnych, została dwukrotnie uhonorowana „Aniołami wdzięczności”. Głównie pracuje w cyklach. Najciekawsze recenzje krytyków sztuki uzyskały: „Życie kobiety”, „Ziemskie anioły”, „Inspiracje muzyczne” oraz cykle abstrakcji „Emocje” i malowany na aksamicie cykl „Przenikanie światła”. W zbiorach artystki znajdują się nastrojowe pejzaże, martwe natury, człowiek i kwiaty. Pracuje w technice olejnej, collage oraz oryginalnej, unikatowej technice – olej na czarnym aksamicie. W 2011 r. TVP Rzeszów nakręciła i wyemitowała film poświęcony jej twórczości z cyklu „Niezwykli”. Twórczość artystki została również zaprezentowana w czwartym tomie albumu Sztuka Podkarpacia (2015). Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych oraz ponad 100 zbiorowych. Była uczestnikiem wielu międzynarodowych plenerów, sympozjów, akcji plastycznych i wystaw zbiorowych. Jej obrazy wzbogacają kolekcje prywatne, państwowe, galerie i muzea w kraju i za granicą (m.in.: Niemcy, Kanada, USA, Francja, Anglia, Holandia, Słowacja, Dania i Watykan). 

Wystawy indywidualne Magdaleny Wyżykowskiej-Figury:

1988 – Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

1992 – Pałac Ostaszewskich Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie

1993 – Muzeum Regionalne w Brzozowie

1993 – Krośnieński Dom Kultury (obecnie RCKP)

1993 – Pałac Ostaszewskich Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie

1994 – Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

1995 – Państwowa Akademia Nauk w Krakowie

2001 – Galeria „Pasaż” w Iwoniczu-Zdroju

2002 – Sanocki Dom Kultury

2003 – Muzeum Regionalne w Brzozowie

2008 – „Piwnica PodCieniami” Muzeum Rzemiosła w Krośnie

2008 – Koszyckie Centrum Edukacji „KOŚ” (Słowacja)

2009 – „Salonik Artystyczny” Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

2009 – Górno Saksońskie Centrum Edukacji „HOS” w Bardejowie (Słowacja)

2009 –  Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie

2009 – Sala Domu Ludowego w Jasionowie

2010 – Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku

2010 – Miejskie Centrum Kultury w Humenném (Słowacja)

2010 – Miejskie Centrum Kultury w Michalovcach (Słowacja)

2010 – Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku w Haczowie

2011 – Jasielski Domu Kultury

2011 –  Liceum Ekonomiczne w Brzozowie

2013 – Muzeum Regionalne w Brzozowie

2013 – Sala Domu Ludowego w Jasionowie

2013 – Górno Saksońskie Centrum Edukacji „HOS” w Bardejowie (Słowacja)

2013 – Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie

2014 – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

2016 – Miejskie Muzeum w Stropkowie (Słowacja)

2016 – Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli

2017 – Sanocki Dom Kultury

2017 – Dukielskie Centrum Oświatowe w Svidniku (Słowacja)

2018 – Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Wystawy zbiorowe – ponad 100

Międzynarodowe plenery malarskie – ponad 80

Międzynarodowe sympozja artystyczne:

Dudynce (Słowacja) – 2008, 2009

Brusno (Słowacja) – 2008, 2013

Strba (Słowacja) – 2011

Hokovce (Słowacja) – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

 

Skip to content