Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu Dar Narodowy
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

Dokumentacje kontroli

data publikacji: 2021-05-18 | 09:22

wprowadziła: Iwona Wajda, Katarzyna Kraśnianka-Sołtys

Dokumentacja kontroli zewnętrznych

Forma zapisu: pisemna

Osoba dysponująca: Jolanta Nowicka – Dział Administracyjny

tel. +48 13 43 52013 wew. 24

info@muzeumzarnowiec.pl

 

Dokumentacja kontroli wewnętrznej − protokoły z inwentaryzacji zbiorów muzealnych

Forma zapisu: pisemna

Osoba dysponująca: Elżbieta Filip – Główny Księgowy

tel. +48 13 43 52013 wew. 24

ksiegowosc@muzeumzarnowiec.pl

 

 

Dokumentacja kontroli wewnętrznej − sprzedaż magazynowa wydawnictw objęta jest ewidencją ilościowo-wartościową

Forma zapisu: pisemna

Osoba dysponująca: Elżbieta Filip – Główny Księgowy

tel. +48 13 43 52013 wew. 24

ksiegowosc@muzeumzarnowiec.pl 

Udostępnianie w godzinach pracy Muzeum na pisemny wniosek i za zgodą Dyrektora Muzeum.

Skip to content