Skip to content Skip to footer
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

Ekspozycja z okazji 150. rocznicy urodzin i 60. śmierci córki Marii Konopnickiej.

Zofia Konopnicka-Mickiewiczowa, 1. voto Królikowska (15 I 1866 – 15 XI 1956), najstarsza córka poetki, od dzieciństwa przejawiała zamiłowanie do pracy nauczycielskiej. Ukończyła słynną pensję Henryki Czarnockiej w Warszawie, dającą uprawnienia guwernantki. W latach 1885-1887 studiowała w Instytucie Panien Polskich Hotelu Lambert w Paryżu (kierowanym przez księżną Izabelę Elżbietę z Czartoryskich Działyńską) − uzyskując z wyróżnieniem dyplom nauczycielski języka francuskiego. Przez kilka lat uczyła dzieci Podhorskich w Swachnach w guberni kijowskiej na Ukrainie. W lipcu 1890 r. (na Jasnej Górze w Częstochowie) Zofia poślubiła inżyniera Bolesława Królikowskiego, który zmarł w listopadzie 1902 r. Następnie wróciła do zawodu i wyjechała do Francji, gdzie powtórnie wyszła za mąż w 1904 r. za Adama Stanisława Mickiewicza, pracownika bankowego w Paryżu (wzięli ślub w Katedrze Notre-Dame). Po śmierci matki w 1910 r. Zofia powróciła z mężem do kraju i mieszkała w Żarnowcu, posiadłości ofiarowanej Marii Konopnickiej w 1903 r. w darze narodowym z okazji 25-lecia pracy literackiej. W czasie okupacji hitlerowskiej Zofia z mężem zaangażowali się w działalność konspiracyjną, udostępniając budynek „Lamusa” na siedzibę sztabu Inspektoratu Związku Walki Zbrojnej AK. Adam S. Mickiewicz został za to aresztowany przez gestapo w lutym 1942 r. i stracony pół roku później w KL Auschwitz-Birkenau. Zofia zmuszona była w 1943 r. do opuszczenia dworku, w którym mieścił się szpital wojskowy. W maju 1945 r. Mickiewiczowa powróciła do Żarnowca, odnalazła pamiątki po matce, które przed wojną znajdowały się w dworku. W 1956 r. Zofia, na kilka miesięcy przed śmiercią, ofiarowuje dworek i park narodowi polskiemu. Na podstawie jej aktu darowizny oraz spadkobierców poetki, Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1957 r. powołało do życia Muzeum Marii Konopnickiej.

Ekspozycja przygotowana z okazji 150. rocznicy urodzin i 60. śmierci córki autorki Roty, która ostatnie lata życia spędziła w dworku w Żarnowcu i spoczywa obok siostry Laury Pytlińskiej na cmentarzu w pobliskim Jedliczu. Na wystawie z cyklu „Ludzie znani i Żarnowiec” zaprezentowano eksponaty, dokumenty i pamiątki ze zbiorów Muzeum związane z córką Zofią Konopnicką-Mickiewiczową i jej pobytem w dworku.

                                                                                                                                                                                              Paweł Bukowski

 

Zdjęcia eksponatów

Zdjęcia z wernisażu, koncertu i sympozjum

Skip to content