Skip to content Skip to footer
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

Wystawa zorganizowana z okazji przypadającej w tym roku 230. rocznicy powstania Starego Cmentarza w Jaśle (1784-2014). Przechodząc się jego alejkami znajdziemy groby wielu wybitnych i zasłużonych dla miasta osób. Na jasielskim cmentarzu spoczywa również literat Józef Przewłocki pseudonim „Watra” (1887-1963), który korespondował z Marią Konopnicką. Przebywając w USA redagował „Gazetę Polską” w Chicago i otrzymał na początku 1910 r. od poetki tekst Roty. Od 1932 r. J. Przewłocki mieszkał w Gdyni i redagował czasopismo „Latarnia Morska”, w którym opublikował wspomnianą pieśń w 1934 r. Warto podkreślić, że jest to jedyny zachowany rękopis naszego drugiego hymnu narodowego, który aktualnie znajduje się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Tomasz Kasprzyk urodzony w 1960 r. w Sanoku, związany jest z Jasłem od wielu pokoleń. Po raz pierwszy wziął udział w wystawie fotograficznej, będąc uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Należy do Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego oraz do grupy PLAJA – Nieformalnego Stowarzyszenia Jasielskich Artystów Plastyków. Jest również członkiem oczekującym do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego prace fotograficzne znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. W 2009 r. otrzymał wyróżnienie w III Światowym Konkursie Fotograficznym we Wrocławiu „Wiary i Wierni Tego Świata”. Jego zdjęcia zostały wyróżnione również na „XI Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym Aktu i Portretu Artystycznego im. Andrzeja Krynickiego − AFRODYTA 2010”, zorganizowanym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych. W 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Tomaszowi Kasprzykowi odznakę honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”, która jest ukoronowaniem jego jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej. Prace fotograficzne artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Na temat twórczości jasielskiego fotografika wypowiadało się ostatnio wielu znanych artystów. Barbara Bosakowa powiedziała: „Z fotogramów Tomka Kasprzyka emanuje wrażliwość na dość pomijany aspekt naszej egzystencji. Wrażliwość ta przybliża także to, co ukryte w detalach i najczęściej niezauważane w pięknie nekropolii jasielskiej. A jest ona zbiorem zabytków różnych dziedzin sztuki eksponowanych w wolnej przestrzeni, z którymi bezpośredni kontakt może mieć każdy z nas…” (październik 2009). Prezes Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Krakowskiego – Piotr Kłosek powiedział: „prace Tomka Kasprzyka dotykają głęboko duchowych i emocjonalnych obszarów egzystencji” (maj 2012). Jerzy Duduś Matuszkiewicz, wielki polski kompozytor muzyki filmowej powiedział: „Pańska wybitna twórczość porusza w człowieku wszystkie zmysły, a co ważniejsze przenika dusze i zmusza do głębszej refleksji nad losem człowieka” (czerwiec 2014).

Na wystawie w Muzeum w Żarnowcu możemy oglądać fotografie Tomasza Kasprzyka (dokumentalne, reportażowe i artystyczne) poświęcone jasielskiej nekropolii, które powstawały w czterech porach roku i o różnych porach dnia.

Fotografie artysty

Zdjęcia z otwarcia wystawy

Skip to content