Skip to content Skip to footer

Pod takim tytułem 5 marca br. w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu otwarto wystawę, na której zaprezentowano dorobek 80-letniego
artysty. Władysław Pasterczyk, urodzony 11 sierpnia 1925 roku w Żarnowcu, gdzie przez pierwsze lata uczęszczał do miejscowej szkoły.

W 1939 roku został przyjęty do piątej klasy Szkoły Podstawowej w Jedliczu, ale z powodu wybuchu II wojny światowej i zajęcia budynku szkolnego przez Niemców, przerwał naukę. Pod koniec okupacji w roku 1944 został aresztowany i wywieziony na roboty do obozu “Baudienst” (Służba Budowlana) w miejscowości Ujezna k. Przeworska, w którym przebywał przez osiem miesięcy. Po ucieczce z obozu ukrywał się do wyzwolenia. Pierwsze prace artysty powstały w czasach szkolnych, natomiast profesjonalną działalnością rzeźbiarską zajął się od 1950 roku. Dzieła swoje prezentował na konkursach, gdzie zdobywał nagrody, m.in. w: Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Muzeumw Nowym Targu, Spółdzielczym Zrzeszeniu Chałupników i Wytwórców Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Gorlicach. W roku 1972
uczestniczył również w konkursie Współczesnej Rzeźby Ludowej Karpat Polskich w Muzeum w Nowym Sączu. Własny dorobek eksponował także kilkakrotnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu oraz w regionie. Jest autorem wielu prac, większość znajduje się w rodzinnym Żarnowcu: w Muzeum Marii Konopnickiej, Szkole Podstawowej, Domu Ludowym, Remizie OSP oraz u rodziny i osób prywatnych. Ponadto
część jego dzieł zdobi prywatne mieszkania u osób poza granicami kraju (Australia, USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy).

Ważną dziedziną działalności Pasterczyka było wykonanie dekoracji rzeźbiarskich do kościołów w: Jedliczu, Łajscach i Tarnowcu. Również w Kościele Parafialnym w Żarnowcu wykonał figurę św. Józefa do głównego ołtarza oraz wszystkie motywy rzeźbiarskie. Dorobek artysty związany jest z kulturą naszego regionu. Dominującym tematem jego prac jest motyw religijny, wiele też dzieł poświęcił zwyczajom
i obrzędom oraz różnym pracom w gospodarstwie. Na uwagę zasługują płaskorzeźby o wątku literackim powstałe z inspiracji utworami Marii Konopnickiej (Sierotka Marysia, Na gody) oraz inne prace znajdujące się w zbiorach Muzeum w Żarnowcu.
Na wystawie zaprezentowano 17 dzieł artysty (rzeźby, płaskorzeźby i obrazy olejne), które obrazują jego najciekawsze dokonania twórcze.

W 1998 roku Władysław Pasterczyk otrzymał Indywidualną Nagrodę Artystyczno-Ludową od Wojewody Krośnieńskiego, a w roku 2001
Nagrodę Burmistrza Gminy Jedlicze.

Chrystus na krzyżu - drewno, rzeźba polichromowana
Matka Boska z Dzieciątkiem - drewno, sklejka, rzeźba polichromowana, złocenia
Chrystus na krzyżu - drewno, rzeźba polichromowana
Matka Boska z Dzieciątkiem - drewno, sklejka, rzeźba polichromowana, złocenia
Władysław Pasterczyk wśród swoich prac podczas wernisażu
Władysław Pasterczyk dziękuje dyrektorowi Muzeum Pawłowi Bukowskiemu za zorganizowanie wystawy
Skip to content