Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

MARIA KONOPNICKA ‒ ŻYCIE, DZIEŁO I DUCH


                                                           PROGRAM                   
                                    DZIEŃ I ‒ 21 października 2022 r. (piątek)

15:15 ‒ 15:25 Inauguracja konferencji

Panel 1
15:25-15:45  prof. dr hab. Bogdan Burdziej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Sybilla na Jungfrau. Konopnicka ‒ arcypoetka
15:45-16:05 mgr Paweł Bukowski (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu), Jubileusz Marii Konopnickiej w 1902 roku na łamach prasy
16:05-16:25 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ), Nowa „Romantyczność”. O dziwnej małej prozie M. Konopnickiej
16:25-16:45 prof. AGH dr hab. Maciej Uliński (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Uwagi na temat muzycznych interpretacji poezji Marii Konopnickiej i ich obecności w kulturze Rekonesans kulturoznawczy
Dyskusja 16:45-17:00
Przerwa 17:00-17:10

Panel 2
17:10- 17:30 prof. dr hab. Margreta Grigorova (Uniwersytet Wielkotyrnowski im. św. Cyryla i Metodego), Akcenty bułgarskiego portretu Marii Konopnickiej
17:30- 17:50 dr Małgorzata Vražić (Uniwersytet Zagrzebski), Chorwackie szlaki Marii Konopnickiej
17:50-18:10 dr Łucja Mirowska-Kopeć (Związek Klubów Polskich w USA), Obchody Roku Marii Konopnickiej w Chicago
18:10-8:30 prof. UR dr hab. Jan Wolski (Uniwersytet Rzeszowski), Marii Konopnickiej spotkania ze Szwajcarią
Dyskusja 18:30-18:45
Kolacja  18:45

                                  DZIEŃ II ‒ 22 października 2022 r. (sobota)

Panel 3
9:30-9:50 prof. dr hab. Dorota Samborska-Kukuć (Uniwersytet Łódzki), Tadeusz Konopnicki  w życiu i twórczości swojej matki
9:50-10:10 ks. dr Jacek Nowak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), „Patrz i czuwaj na tej kresowej strażnicy”. O Konopnickiej we Lwowie słów kilka.
10:10-10:30 mgr Karolina Dzimira-Zarzycka (Wrocław), Ostatnie chwile Marii Konopnickiej i dalsze losy Żarnowca – na marginesie biografii Marii Dulębianki
10:30-10:50 lic. Aleksandra Sędłakowska (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Maria Zientara-Malewska jako warmińska Konopnicka
Dyskusja 10:50-11:00
Przerwa 11:00-11:10

Panel 4
11:10-11:30 prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski), Okiem podróżniczki i poetki, czyli „Na rybaczych lagunach” Marii Konopnickiej
11:30-11:50 prof. UKSW dr hab. Joanna Zajkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Konopnicka i morze
11:50-12:10 lic. Weronika Bukowska (Uniwersytet Jagielloński), Poezja, podróże i sztuka ‒ o ekfrazie w twórczości Marii Konopnickiej
12:10-12:30 mgr Tomasz Antoni Żak (Teatr Nie Teraz w Tarnowie), Sztuka teatralna w twórczości Marii Konopnickiej
Dyskusja 12:30-12:40
Przerwa obiadowa 12:40-14:00

Panel 5
14:00-14:20 dr Renata Czyż (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Pobyty i duchowość Marii Konopnickiej na Śląsku Cieszyńskim
14:20-14:40 mgr Magdalena Wołowska-Rusińska (Muzeum im. MK Suwałki), W Suwałkach o Marii ‒ nowa wystawa stała „Pieśń o domu”
14:40-15:00 prof. KUL dr hab. Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Żarnowiec i Harenda. Spotkanie nieoczywiste
15:00-15:20 dr Teresa Kaczorowska (Związek Literatów na Mazowszu w Ciechanowie), Związki Marii Konopnickiej z Ordynacją Krasińskich
Dyskusja 15:20-15:30
Przerwa 15:30-15:40

Panel 6
15:40-16:00 prof. UP dr hab. Renata Stachura-Lupa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Konopnicka w odczytaniach krytyki konserwatywno-klerykalnej
16:00-16:20 ks. dr Rafał Pastwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Kategoria cielesnego współodczuwania a twórczość M. Konopnickiej. Zarys problematyki
16:20-16:40 mgr Anna Zwolińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Podróże po pierwodrukach. O nieznanym wierszu Marii Konopnickiej
16:40-17:00 prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Kraków), „Przed sądem” Konopnickiej. Kilka uzupełnień i wyjaśnień
Dyskusja 17:00-17:10
Przerwa 17:10-17:20

Panel 7
17:20-17:40 mgr Laura Pillon (Uniwersytet Boloński, Uniwersytet Wrocławski), Recepcja Konopnickiej we Włoszech
17:40-18:00 prof. dr hab. Aleksandra Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Algernon Charles Swinburne w przekładzie Marii Konopnickiej
18:00-18:20 dr hab. Dawid Maria Osiński (Uniwersytet Warszawski), Poetów duchy bliźniacze i slawistyczne ścieżki współbrzmień. Maria Konopnicka tłumaczy Jaroslava Vrchlickiego
18:20-18:40 mgr Barbara Bukowska (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu), Przekłady literatury europejskiej Marii Konopnickiej w czasopismach
Dyskusja 18:40-18:50
Zakończenie konferencji 18:50
Kolacja 19:00

Skip to content