Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ekspozycja prezentuje bogatą działalność przekładową Marii Konopnickiej z sześciu języków (niemieckiego, włoskiego, francuskiego, angielskiego, czeskiego i ukraińskiego). Wśród tłumaczonych dzieł pojawiają się nazwiska ponad 20 poetów i pisarzy w wydaniach książkowych oraz w czasopismach ‒ w tym kilku laureatów Nagrody Nobla, jak: Sully-Prudhomme (w 1901 r. jako pierwszy otrzymał z dziedziny literatury zaszczytną nagrodę) oraz Paweł Heyse (1910) i Gerhart Hauptmann (1912). Do najbardziej znanych tłumaczeń Konopnickiej należą m.in.: powieść dla chłopców Serce Edmundo de Amicisa,  poezje Niedola. Burza Ady Negri, komedia Cyrano de Bergerac Edmondo Rostanda, dramat Na morskim brzegu Wiktora Hugo,  poezje i dramaty Henryka Heine oraz poezje George Byrona i Jarosława Vrchlickiego.

Skip to content