Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konferencja Naukowa

MARIA KONOPNICKA JAKO TŁUMACZ LITERATURY EUROPEJSKIEJ

22 maja 2022 r. w Muzeum w Żarnowcu odbyła się konferencja naukowa pn. Maria Konopnicka jako tłumacz literatury europejskiej, której towarzyszyły wystawy czasowe i koncert. Konferencję zorganizowano z okazji Roku Marii Konopnickiej oraz 180. rocznicy urodzin autorki Roty. Program: ‒ prof. zw. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), O pierwszej serii „Poezji” Marii Konopnickiej, ‒ prof. UP dr hab. Aleksandra Budrewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Przekłady angielskie „Jak to ze lnem było” Marii Konopnickiej, ‒ mgr Barbara Bukowska (Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu), Przekłady literatury europejskiej Marii Konopnickiej, ‒ mgr Paweł Bukowski (Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu), Maria Konopnicka ‒ życie, dzieło i duch.
Skip to content