Skip to content Skip to footer

 Leszek Soliński (ur. 1 X 1926 w Żarnowcu, zm. 5 VI 2005 r. w Oegstgeest w Holandii) – artysta malarz i publicysta. Mieszkając blisko Dworku w Żarnowcu znał córki Marii Konopnickiej – a szczególnie Zofię Mickiewiczową, którą często odwiedzał. Znajomość ta wywarła duży wpływ na rozwój Solińskiego i znalazła później odbicie w jego twórczości. Po maturze podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w którym wykładali wybitni literaturoznawcy jak Stanisław Pigoń czy Kazimierz Wyka. Po kilku latach zmienił kierunek na historię sztuki i napisał pracę magisterską o kaplicy Porcjuszów w krośnieńskiej farze. Przyjaźnił się z Mironem Białoszewskim (1922-1983) i był spadkobiercą jego praw autorskich. Leszkowi Solińskiemu i jego matce zadedykował poeta swój debiutancki tomik Obroty rzeczy (1956), związany tematycznie z Podkarpaciem. Soliński jest bohaterem książek Białoszewskiego, występuje też w jego utworach prozatorskich wymieniany jako „Le” lub „LeSo” (m.in. w Donosach rzeczywistości, Szumach, zlepach, ciągach czy w Rozkurzu). Postać Solińskiego, w relacjach osób związanych z otoczeniem Białoszewskiego, postrzegano jako ekscentryka o rozległych horyzontach intelektualnych. Soliński napisał szereg artykułów, gawęd i rozpraw na temat Konopnickiej i jej córek oraz Białoszewskiego, które ukazały się w czasopismach literackich i regionalnych, jak: „Kierunki”, „Magazyn Literacki”, „Poezja”, „Teksty Drugie”, „Nowiny Rzeszowskie”. Teksty Solińskiego na temat Pamiętnika z powstania warszawskiego wykorzystane zostały w przedmowach do spektakli (programów teatralnych) i w tłumaczeniach tej książki na kilka języków obcych. Z zamiłowania i wykonywanego zawodu Soliński był malarzem, ale jego twórczość plastyczna nie jest szerzej znana. Jego prace były prezentowane na kilku wystawach zbiorowych w Warszawie i w Krośnie oraz na jednej indywidualnej (1966). Ekspozycja w Muzeum w Żarnowcu zawiera 26 prac artysty, które obejmują tematykę sakralną, architekturę, kwiaty, martwą naturę i pejzaż. Znajdują się także fotografie, rękopisy i publikacje Leszka Solińskiego w czasopismach i książkach. Wystawa z cyklu „Ludzie znani i Żarnowiec”, przygotowywana z okazji 85. rocznicy urodzin Solińskiego, ma na celu przybliżyć jego dorobek artystyczno-literacki oraz postać, która weszła na stałe do polskiej literatury współczesnej i figuruje w opracowaniach dotyczących biografii i twórczości Mirona Białoszewskiego.

                                                                                           Paweł Bukowski

Miron Białoszewski o malarstwie Leszka Solińskiego

Wstęp do katalogu wystawy otwartej 3 lutego 1966 r. w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Warszawie:

Prace artysty

Zdjęcia z otwarcia wystawy

Skip to content