Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TOMASZ WIATR urodził się w rodzinie o bogatych tradycjach medyczno-artystycznych. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Znajomość z wieloma artystami odwiedzającymi jego rodzinny dom oraz bezpośredni kontakt ze sztuką, przyczyniły się do rozwinięcia jego pasji. Równocześnie z pracą zawodową rozwija swój warsztat z zakresu rysunku portretowego, który traktuje jako formę doskonalenia swoich umiejętności, etap w rozwoju twórczym, wstęp do wykorzystania innych technik artystycznych. Tomasz Wiatr w ostatnim czasie stworzył szereg cykli portretowych znanych i popularnych osób – aktorów i artystów. W swoich pracach stosuje silne kontrasty pomiędzy jasnymi i ciemnymi partiami rysunku, które wyraża za pomocą grubej kreski.

Zaprezentowane na wystawie prace to pewien sposób widzenia świata przez autora. Poszczególne twarze przedstawia bardzo czytelnie i w taki sposób, że przemawiają one do widza i skłaniają do refleksji oraz pokazują jego dużą wrażliwość. Obecna, debiutancka wystawa jest wyrazem jego artystycznych poszukiwań i skupia się wokół tematyki portretowej znanych postaci filmu, teatru i świata sztuki.

 Paweł Bukowski

Skip to content