Skip to content Skip to footer

INGA MARCZYŃSKA – ikonopisarka, malarka, fotografka, mieszka i tworzy w Bieździedzy (powiat jasielski). Artystka ukończyła studia w zakresie zarządzania i marketingu oraz strategii ekonomicznych i gospodarki turystycznej. Realizując się zawodowo rozpoczęła drogę artystyczną. Inspiracją stało się dla niej malarstwo impresjonistyczne (od szkiców ołówkiem, akwarelowych wprawek, martwej natury do akrylowych płócien pejzażowych). Uprawia również fotografię artystyczną, w której pragnie ukazać historię często zapomnianą i niechcianą oraz piękno i tragizm tego świata. W swoich pracach przedstawia urodę otaczającej przyrody i przestrzeni. Największą pasją artystki stało się pisanie ikon. Jej pragnieniem jest, aby każdy poprzez ikonę i duchowe przeżycia odnalazł w swoim życiu dobroć, prawdę, spokój i nadzieję. Jak wspomina artystka jej źródłem tworzenia i drogą podróży przez życie jest: „Poszukiwanie wewnętrznego spokoju, skupienie i modlitwa, radość macierzyństwa i zachwyt nad warsztatem ikonograficznym. Dodaje mi to sił, wzmacnia wiarę w istnienie dobra i rozwija warsztat twórczy. Poprzez ikonę, która jest modlitewnym spotkaniem ku przyszłości, przekazuję każdemu dobre myśli, siłę artystycznego wyrazu, błogosławieństwo i ofiarowuję cząstkę mego życia, na pamiątkę spotkania tu i teraz”. Inga Marczyńska chętnie włącza się w działania charytatywne oraz prowadzi w ramach wolontariatu warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Promuje artystów, sztukę i historię oraz opiekuje się starymi żydowskimi cmentarzami i cerkwiami. Pracuje w Fundacji „AntySchematy2” w Tarnowie i LOT Beskid Zielony w Gorlicach. Pełni również funkcję wiceprezesa rzeszowskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków Rzeczypospolitej Polskiej. Artystka posiada w swoim dorobku kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace jej były wyróżniane i nagradzane na różnych konkursach. Ikony artystki znajdują się we Włoszech, w Szwecji, Anglii, Niemczech i USA.

Paweł Bukowski

Zdjęcia prac

Skip to content