Skip to content Skip to footer

Wystawa czasowa czynna do 29 października 2017

JOANNA DYLĄG-FALISZEK (ur. 1990 r.) – mieszka i tworzy w Jedliczu (pow. krośnieński), zajmuje się malarstwem olejnym oraz rysunkiem. Jest absolwentką Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie studiowała w pracowni malarstwa prof. Marka Pokrywki i prof. Antoniego Nikla – otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Laureatka Nagrody Rektora ASP w Krakowie (Szymbark 2013). Uczestniczyła w licznych warsztatach, plenerach artystycznych, aukcjach sztuki oraz wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Należy do Grupy „Plaja” – nieformalnego stowarzyszenia jasielskich plastyków. Prezentowane na wystawie prace są przeglądem jej twórczości, na które składa się martwa natura, pejzaż oraz fragmenty dwóch cyklów Draperia i Chmury.
Malując martwą naturę artystka nie wykorzystuje wszystkich jej elementów, ale dokonuje selekcji i stara się utrzymać na płótnie harmonię obrazu oraz ukazać jego tajemnicę. Prace pejzażowe powstały z inspiracji „widoku z okna”, są spokojne i ukazują  nieograniczoną przestrzeń, pozwalającą widzowi domalować ich kontynuację. Cykl Draperia powstał na podstawie świata roślin, przedstawia kompozycje kwiatowe z elementami martwej natury, które tworzą jednolitą i barwną całość. Z kolei inspiracją do namalowania cyklu Chmury było niebo – z jego różnymi kształtami oraz zaskakującą kolorystyką obłoków – pozwalające zobaczyć z innej perspektywy świat wyrwany z rzeczywistości. Poszczególne prace mogą funkcjonować indywidualnie lub łączyć się z innym obrazem. Istnieje również możliwość obracania danej pracy i tworzenie nowego obrazu z niezliczoną ilością kompozycji w układzie jednego lub nawet kilku dzieł.  Obrazy są efektem jej dotychczasowych poszukiwań artystycznych oraz są próbą własnego postrzegania świata i pokazania jego piękna. Artystka stara się wydobyć piękno poszczególnych prac za pomocą czystych i nieregularnych przestrzeni.

 Paweł Bukowski

Zdjęcia prac

Zdjęcia z finisażu

Skip to content