Skip to content Skip to footer

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo kulturowe − priorytet 2 − Wspieranie działań muzealnych Maria Konopnicka – poetka, podróżniczka, Europejka.

Celem programu było modernizacja stałej ekspozycji biograficzno-literackiej, prezentującej życie i wielokierunkową twórczość Marii Konopnickiej z okazji przypadającej w 2013 r. 110. rocznicy otrzymania przez autorkę Roty Daru Narodowego (1903-2013). Na wystawie wprowadzono nową aranżację oraz nowoczesne wyposażenie i formy wystawiennicze. Zakupiono nowe witryny stojące i gabloty wiszące z odpowiednim systemem podświetlania oraz sprzęt multimedialny do prezentacji zbiorów i działalności statutowej Muzeum. Wystawa poszerzy ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży oraz przybliży współczesnemu odbiorcy postać Marii Konopnickiej, a także informację o jej przodkach i rodzinie – w sposób atrakcyjny i odpowiedni dla obecnych standardów w muzealnictwie. Poznamy imponującą mapę podróży poetki po znanych miastach i kurortach Europy oraz zobaczymy
– nie prezentowane dotychczas − unikatowe eksponaty, rękopisy, pierwodruki dzieł, fotografie i dokumenty archiwalne. Zmodernizowana ekspozycja, która powstała w miejsce utworzonej przed ok. 30 laty wystawy stałej, będzie dostępna do zwiedzania przez najbliższe lata w budynku Lamusa Muzeum w Żarnowcu.

Skip to content