Skip to content Skip to footer

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury

w ramach programu Kultura w sieci
maj − październik 2020

 

Celem zadania było zorganizowanie wirtualnego zwiedzania po ekspozycjach i zabytkowym parku Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu − z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  i rozwiązań multimedialnych. W ramach zadania wykonano również nową responsywną stronę internetową (także przystosowaną dla osób niepełnosprawnych) oraz nakręcono filmik prezentacyjny o Muzeum i najciekawszych zbiorach (z komentarzem przeczytanym przez lektora). Wirtualnym spacerom towarzyszą dodatkowo opisy w języku polskim i angielskim wybranego obiektu lub ekspozycji. Dzięki temu wykonane zadanie przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej i pozwoli na szersze zaprezentowanie Muzeum i unikalnych eksponatów różnym grupom odbiorców z Polski i z zagranicy oraz osobom niepełnosprawnym, a także zachęci do zwiedzania Muzeum w Żarnowcu i zapoznania się z twórczością autorki „Roty”.

dofinansowanie Kultura w sieci
Skip to content