Skip to content Skip to footer

Konserwacja kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
w ramach programu Wspieranie działań muzealnych

Muzeum realizuje w latach 2021-2022 zadanie pn. Konserwacja kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej, dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ‒ w ramach programu Wspieranie działań muzealnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Celem projektu jest zabezpieczenie części unikatowej kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej, ofiarowanych autorce Roty w 1902 i 1903 roku z okazji 25-lecia pracy literackiej ‒ od różnych instytucji, towarzystw i osób prywatnych z Polski i z zagranicy. W ramach zadnia poddane zostaną konserwacji 103 obiekty (spośród 271), w tym: 54 adresów hołdowniczych, 17 dyplomów członka honorowego (obiekty z papieru z elementami skórzanymi i metalowymi opraw), 26 obiektów z tkanin (25 szarf i oprawa dyplomu) i 7 mebli drewnianych Marii Konopnickiej. Projekt uwzględnia również digitalizację zakonserwowanych muzealiów, które zaprezentowane zostaną na wystawie czasowej oraz udostępnione na muzealnych stronach internetowych.

Skip to content