Skip to content Skip to footer
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

Dotacje w ramach Programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Mecenat pn.„Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego”

„Modernizacja ekspozycji stałej pt. Kolekcja Darów Jubileuszowych”

Celem programu była modernizacja ekspozycji stałej, prezentującej unikatową kolekcję adresów hołdowniczych, dyplomów honorowych, albumów oraz darów, które otrzymała Konopnicka w 1902 r. z okazji jubileuszu 25-lecia pracy literackiej – od różnych towarzystw, instytucji oraz od osób z Europy i Ameryki. Zakupiono nowe gabloty i witryny z odpowiednimi szybami chroniącymi eksponaty przed światłem ultrafioletowym. Przeprowadzono prace zabezpieczające i renowacyjne przy obiektach oraz dokonano istotnych zmian w układzie wystawy, uzupełniając ją o nowe elementy wyposażenia. Dzięki temu wyeksponowano inne, cenne eksponaty, które z uwagi na ograniczoną powierzchnię starych gablot, przechowywane były w magazynach zbiorów. Realizacja programu przyczyniła się do poprawy warunków przechowywania i eksponowania obiektów muzealnych oraz pozwoli na lepszą promocję unikalnej kolekcji dla zwiedzających stałą wystawę w Dworku – Darze Narodowym (1903) dla Marii Konopnickiej, której w 2010 r. przypada 100. rocznica śmierci.

Skip to content