Skip to content Skip to footer
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

Magdalena Tomkiewicz urodziła się 30 kwietnia 1997 r. w Jaśle, gdzie ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 oraz Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach artystycznych, co przyczyniło się do rozwinięcia jej pasji do sztuki. Zainteresowania i swój warsztat twórczy doskonaliła także poprzez realizację programu indywidualnego z przedmiotu plastyka w szkole podstawowej i gimnazjum. Uprawia grafikę oraz malarstwo pejzażowe. Ulubionym tematem jej prac są anioły bez twarzy, za pomocą których usiłuje wyrazić głębię ludzkiej osobowości. W dorobku ma kilkadziesiąt nagród i wyróżnień przyznanych na międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych konkursach plastycznych. Została zaproszona do udziału w programie „Pytanie na śniadanie” TVP 2, w którym zademonstrowała swoje osiągnięcia artystyczne. Reprezentowała Podkarpacie podczas uroczystego rozdania nagród we Francji, gdzie została laureatką prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Plastycznego pod patronatem UNESCO w Troyes. Uczestniczyła w warsztatach plastycznych jako laureatka w XVII Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod patronatem UNESCO „Kolorowa Kraina” w Goleniowie. Otrzymała stypendium Burmistrza Miasta Jasła oraz stypendium ufundowane przez Samorząd Województwa w ramach programu „Nie zagubić talentu” i znalazła się w gronie najwybitniejszych talentów Podkarpacia w dziedzinie artystycznej. Grafika i malarstwo Magdy znajduje się w licznych katalogach konkursów plastycznych w Polsce i za granicą. Na wystawie w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu można zobaczyć 24 prace młodej artystki.

                                                                                                 Paweł Bukowski

Zdjęcia prac artystki

Zdjęcia z koncertu

Skip to content