Skip to content Skip to footer
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

Na parterze urządzona jest stała ekspozycja biograficzno-literacka poświęcona życiu i twórczości autorki Roty pt. Poleciały pieśni moje. Znajdują się na niej oryginalne wydania dzieł poetki z XIX i początku XX w., wznowienia w kolejnych okresach literackich oraz wydania współczesne. Wystawa ta informuje zwiedzających o wielokierunkowym pisarstwie Konopnickiej, które obejmuje: poezję, utwory dla dzieci, krytykę literacką, nowelistykę oraz działalność przekładową pisarki z pięciu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego (m.in. Cyrano de Bergerac Edmondo Rostanda),włoskiego (Serce Edmundo de Amicisa) i czeskiego. Ekspozycję uzupełniają rękopisy i dokumenty związane z działalnością Konopnickiej, a także portrety poetki oraz prace do jej utworów – wykonane przez współczesnych polskich artystów plastyków.

Skip to content