Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Restauracja i poprawa infrastruktury
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Tytuł projektu
RESTAURACJA I POPRAWA INFRASTRUKTURY MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU

Cele projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego regionu poprzez poprawę poziomu infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
Cele szczegółowe to: uatrakcyjnienie oferty Muzeum w związku budową i odrestaurowaniem obiektów muzealnych oraz modernizacją parku, wyeksponowanie zabytkowej infrastruktury, unowocześnienie sposobu prezentacji unikalnych zasobów historycznych i literackich oraz zapewnienie ich ochrony poprzez instalację systemów bezpieczeństwa.

Grupy docelowe
Muzeum w Żarnowcu jest największą instytucją muzealną o charakterze biograficzno-literackim w Polsce, a jednocześnie posiada najwięcej zgromadzonych zbiorów i pamiątek po Marii Konopnickiej. Ze względu na wartość zgromadzonych zbiorów oraz charakter świadczonej oferty, Muzeum ma szerokie, oddziaływanie społeczne i gospodarcze oraz duży potencjał rozwoju. Popyt na usługi Muzeum ma charakter ogólnokrajowy oraz regionalny, a częściowo również zagraniczny.
Z oferty edukacyjno-kulturalnej Muzeum korzystają zróżnicowani odbiorcy – pośród nich znajdują się zarówno osoby zamieszkujące najbliższy obszar (miejscowość, gmina), mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, województwa podkarpackiego, jak też osoby z Polski i zagranicy. Uczestniczą oni zarówno w zwiedzaniu ekspozycji muzealnych oraz w organizowanych konferencjach naukowych, lekcjach muzealnych, warsztatach i konkursach, prelekcjach, spotkaniach autorskich, spektaklach, koncertach oraz w wydarzeniach cyklicznych jak Noc Muzeów, Narodowe Czytanie.

Zadania realizowane w projekcie
Projekt przewiduje realizację następujących zadań inwestycyjnych:
1. Renowacja i modernizacja zabytkowego dworku i parku wraz z modernizacją instalacji systemu bezpieczeństwa na terenie obiektów muzealnych.
Przedmiotem zadania są prace na terenie parku obejmujące modyfikację przebiegu oraz utwardzenie specjalną nawierzchnią istniejących alejek, remont stawu parkowego, budowę instalacji oświetlenia poprzez montaż stylowych latarni, wykonanie i montaż obiektów małej architektury (ławki i kosze, grota krasnoludków, mostek-kładka na wysepkę stawową oraz altana parkowa), rekonstrukcję zadaszenia północnego tarasu dworku, modernizację instalacji systemów bezpieczeństwa na terenie obiektów muzealnych oraz remont ogrodzenia parku.
2. Wykonanie i montaż postaci krasnoludków i sierotki Marysi
Polichromowane postaci o wysokości 0,5-1,2 m, wzorowanych na ilustracjach Jana Marcina Szancera do baśni O krasnoludkach i o sierotce Marysi, które zostaną wykonane z masy na bazie żywic i zamontowane w parku, przy grocie krasnoludków.
3. Odrestaurowanie zabytkowego drzewostanu parkowego
Przeprowadzenie zabiegów korekty i kształtowania koron drzew, mających na celu poprawę jakości i wartości zabytkowego parku.
4. Montaż instalacji klimatyzacyjnej oraz modernizacja kotłowni w budynkach Dworku i Lamusa
Przebudowa instalacji wentylacyjnej o moduł klimatyzacji w budynku zabytkowego Dworku oraz modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła c.o. i wstawieniu drzwi ppoż. w budynku Lamusa.
5. Budowa i wyposażenie obiektu wystawowo-administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół
Zaprojektowany budynek będzie obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym i 3-kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym. Budynek stanowi strukturę jednobryłową wykonaną w technologii tradycyjnej murowano-żelbetowej. Główne parametry obiektu: kubatura – 3 808,34 m3, powierzchnia zabudowy – 489,50 m2, powierzchnia użytkowa – 1 119,00 m2, powierzchnia całkowita – 1 359,20 m2. Obiekt wyposażony w instalacje OZE (pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna).
Nowy budynek będzie posiadał: pomieszczenia ekspozycyjne, magazyny zbiorów, salę konferencyjno-widowiskową, pracownie działów merytorycznych, pomieszczenia biurowo-administracyjne, wydzieloną część z pokojami gościnnymi i salą konsumpcyjną. Zakup wyposażenia do nowego budynku będzie obejmował m.in. sprzęt do ochrony i prezentacji zbiorów oraz do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej, naukowej i gospodarczej. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym utworzenie podjazdu i miejsc postojowych, a także remont istniejącego parkingu muzealnego o powierzchni 391 m2.

Budżet projektu
Całkowita wartość projektu: 17 656 190,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 12 200 050,00 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Efekty realizacji projektu
Dzięki powstałej w ramach projektu infrastrukturze Muzeum będzie mogło podnieść swoje możliwości kształtowania nowoczesnej oferty kulturalno-edukacyjnej odpowiadającej na aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze, a zarazem integrującej różnorodne środowiska.
W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 4 obiekty kulturalne, w tym 2 o charakterze zabytkowym. Infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zwiększy się liczba odwiedzających oraz powstaną nowe miejsca pracy.

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków Województwa Podkarpackiego zadania odbyło się 22 stycznia 2024 r. w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu: więcej informacji

Pełna galeria zdjęć na Facebooku: Uroczyste podpisanie umowy w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

 

Zdjęcia z uroczystości podpisania umowy na dofinansowanie
Anna Magda – Biuro prasowe UMWP

Skip to content