Skip to content Skip to footer

Wystawa zorganizowana z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego na przykładzie twórczośœci dwóch wybitnych postaci z okresu zaborów nie jest przypadkowa, ponieważ zetknęli się z dramatyczną rzeczywistoœścią 1863 r. W bitwie pod Krzywosądem 19 lutego zginął w oddziałach Ludwika Mierosławskiego, jedyny brat Marii Konopnickiej. Tradycje niepodległośœciowe posiada również dworek w Żarnowcu, który przed przyjazdem autorki Roty, zamieszkiwany był przez oficerów powstania 1863 r. – Wojciecha hr. Komorowskiego i Stanisława Biechońskiego. Nurt patriotyczny w twórczośœci literackiej i działalnośœci społecznej Marii Konopnickiej jest bogato reprezentowany. Napisała szereg utworów, które były zabronione przez cenzurę i nie doczekały się już wznowień po drugiej wojnie śœwiatowej. Wśœród utworów o tematyce powstańczej znajdują się np.: zbiór opowiadań Powieœci Sawy, tomik poezji ŚŒpiewnik historyczny (1767-1863) oraz dwa cykle poetyckie pt. Z teki Grottgera. Głównym motywem wystawy są utwory M.Konopnickiej Lituania i Wojna – powstałe do rysunków Artura Grottgera, z których poetka uczyniła przejmujące oskarżenie i ostrzeżenie przed największą, kainową katastrofą ludzkośœci. Łącznikiem między sztuką a poezją jest obraz poetycki nakreśœlony przez Konopnicką, która nawiązując do romantyzmu i malarstwa Grottgera (twórcy cyklów poœświęconych dziejom powstania styczniowego) pisze dynamiczne wiersze, rozwijając fabułę obrazów. Na wystawie prezentowane są unikatowe zbiory Muzeum w Żarnowcu poświęcone tematyce powstańczej, które na co dzień nie są eksponowane, m.in.: pierwodruki edycji książkowych poetki, karty pocztowe, grafika, fotografie, szable oraz różne wydawnictwa i materiały archiwalne na ten temat. Ponadto na ekspozycji można zobaczyć cz궜ć kolekcji historycznej po prof. Eligiuszu Kozłowskim – wybitnym, krakowskim badaczu powstań narodowych z XIX w.
                                                                                                Paweł Bukowski

Zdjęcia z otwarcia wystawy

Skip to content