Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

120 LAT DARU NARODOWEGO DLA MARII KONOPNICKIEJ


Żarnowiec, 25 listopada 2023 (sobota)
PROGRAM

9:45 Otwarcie konferencji (budynek Lamusa)

Panel 1

10:00-10:20  mgr Larysa Łotysz (Obwodowa Biblioteka Naukowa im. E. F. Karskiego w Grodnie),
Lwica i niebieska pończocha: paralele życiowe i twórcze Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej

10:20-10:40 prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz (Kraków), Dzieje „Hymnu abstynentów” Marii Konopnickiej

10:40-11:00 mgr Paweł Bukowski (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu),  Święta Bożego Narodzenia w życiu i twórczości Marii Konopnickiej

Dyskusja 11:00-11:10
Przerwa 11:10-11:25

Panel 2

11:25-11:45 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Jak to ze lnem było?” Parę „lnianych” obserwacji

11:45-12:05 dr hab. Aleksandra Budrewicz (prof. Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Wiersz Marii Konopnickiej o narodowym bohaterze Irlandii
12:05-12:25 lic. Weronika Bukowska (Uniwersytet Jagielloński), „Nad poznaniem Rzymu pracuję ogromnie…” ‒ Marii Konopnickiej listy z podróży

Dyskusja 12:25-12:35
Przerwa obiadowa 12:35-14:00

Panel 3

14:00-14:40 dr hab. Joanna Zajkowska, prof. UKSW, ks. dr Rafał Jakub Pastwa (KUL), 
W kierunku empatii i szacunku. Od obłąkanych do pacjentów psychiatrycznych ‒ próba analizy na podstawie wybranej literatury XIX w. i współczesnych deklaracjach towarzystw psychiatrycznych
‒ prof. J. Zajkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Między empatią a skandalem – dziewiętnastowieczne pisarki w domach dla obłąkanych
 ‒ ks. dr R. Pastwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),  Pacjent psychiatryczny jako osoba. Próba analizy w oparciu o wybraną literaturę XIX w. oraz współczesne dokumenty towarzystw psychiatrycznych 

14:40-15:00 mgr Barbara Bukowska (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu), 
„Cudem świata jest pieśniarza duch…” ‒ spotkania Konopnickiej i Rodziewiczówny

Dyskusja 15:00-15:10
Przerwa 15:10-15:20

Panel 4

15:20-15:40 prof. dr hab. Bogdan Burdziej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
Żydzi w poezji Marii Konopnickiej

15:40-16:00 dr hab. Anna Podstawka (prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II),
A jak poszedł…” O pewnym wierszu z dedykacją

16:00-16:20 dr hab. Maciej Uliński (prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie),
Tekst poety a tekst pieśni (na przykładach utworów Marii Konopnickiej)

Dyskusja 16:20-16:30
Zakończenie konferencji 16:30-16:40

Skip to content