Skip to content Skip to footer
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

Ekspozycja ze zbiorów prywatnych Czesława Drąga

z okazji 10. rocznicy śmierci papieża i ogłoszenia Roku Ojca Świętego

JAN PAWEŁ II NA KARTACH POCZTOWYCH

Pod takim tytułem prezentowana jest w Muzeum w Żarnowcu wystawa z okazji przypadającej 10. rocznicy śmierci, pierwszej rocznicy kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II oraz ogłoszenia przez Sejm RP roku 2015 Rokiem Wielkiego Papieża Polaka.

Ekspozycję zorganizowano, ponieważ nurt religijny w twórczości Marii Konopnickiej jest bogato reprezentowany. Poetka wychowana została w rodzinie o tradycjach patriotycznych i religijnych. Dlatego nie jest dziełem przypadku, że podróżując po Europie zawsze miała przy sobie Biblię w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka oraz O naśladowaniu Chrystusa Tomasza a Kempis. Konopnicka, podczas swoich pobytów w Rzymie − miała też okazję dwukrotnie zobaczyć ówczesnego papieża Leona XIII (1892 i 1896), uczestnicząc we mszy świętej w Watykanie oraz na audiencji u papieża. Godny podkreślenia jest fakt, że papież Leon XIII obchodził swój jubileusz 25-lecia pontyfikatu w 1903 r., czyli w roku, w którym ofiarowano naszej poetce w darze narodowym dworek i park w Żarnowcu. Rok 2003 pokazał, że historia lubi się powtarzać, ponieważ obchodziliśmy 25-lecie pontyfikatu Wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II oraz świętowaliśmy w Muzeum w Żarnowcu Jubileusz 100-lecia Daru Narodowego dla Konopnickiej − z okazji ćwierćwiecza pracy literackiej poetki i pisarki. Warto też przypomnieć, że św. Jan Paweł II odwiedził Podkarpacie oraz wiele razy powoływał się podczas homilii i wystąpień na twórczość i Rotę Marii Konopnickiej, m.in. powiedział: „Wszyscy razem jesteśmy »królewskim kapłaństwem« i rodzajem wybranym, Ludem Bożym. Wszyscy też razem stanowimy »królewski szczep Piastowy», jak głosi nasza ojczysta pieśń” (I pielgrzymka do Polski − 1979); „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. »Królewski szczep Piastowy«: synowie i córki tego szczepu, tu od Wisły do Karpat, trwajcie przy tym dziedzictwie! Do Was należy królestwo niebieskie! Trwajcie, jak trwały pokolenia…” (III pielgrzymka do Polski − 1987).

Czesław Drąg (pedagog kulturalno-oświatowy, wieloletni pracownik WDK w Rzeszowie) zgromadził ponad 900 kartek pocztowych i kopert z pierwszego dnia obiegu, które obrazują postać i posługę apostolską św. Jana Pawła II. Wśród kolekcji można wyróżnić trzy cykle: „Śladami Ojca Świętego”, „Pomniki Papieża w Polsce” oraz „Seria Żałobna” − tuż po śmierci, kiedy po 2 kwietnia 2005 r. poczty emitowały różne kartki. Są też kartki z Ukrainy, Słowacji, Włoch i Portugali − z oryginalnymi datownikami, stemplami pocztowymi obrazującymi wizyty Jana Pawła II w tych krajach oraz kartki z sanktuariów, które nawiedzał, m.in. z Lourdes, Fatimy, Częstochowy oraz z Afryki i Australii.

Prezentowane w Muzeum w Żarnowcu kartki pocztowe to tylko część bogatego zbioru kolekcjonera, wśród których są pozycje rzadkie, posiadające dużą wartość filatelistyczną, pięknie ilustrowane graficznie, a niektóre wydane w formie rysunkowej. Niektóre pocztówki wydano w niskich nakładach przez kluby kolekcjonerskie i aktualnie nie są dostępne. Na ekspozycji są również koperty pierwszego dnia obiegu z naklejonym znaczkiem pocztowym, datą i stemplem okolicznościowym. Wystawę uzupełniają pamiątki, wydawnictwa i druki okolicznościowe związane tematycznie z Ojcem Świętym.

                                                                                                Paweł Bukowski

Zdjęcia eksponatów

Zdjęcia z otwarcia wystawy

Skip to content