Skip to content Skip to footer

LAMUS (dawny spichlerz)


Budynek Lamusa wybudowany został w latach 1985-1991 na fundamentach dawnego spichlerza dworskiego i zaadaptowany do potrzeb muzealnych. Aktualnie w budynku mieszczą się ekspozycje, działy merytoryczne, bogata w zbiory Biblioteka, administracja Muzeum i magazyny zbiorów. Ponadto w budynku Lamusa organizowane są wystawy czasowe oraz różne wydarzenia kulturalne, naukowe i edukacyjne.
MARIA KONOPNICKA – POETKA, PISARKA, TŁUMACZKA I PODRÓŻNICZKA

Stała ekspozycja biograficzno-literacka, prezentująca życie i wielokierunkową twórczość Marii Konopnickiej, która obejmuje: poezję, utwory dla dzieci, krytykę literacką, nowelistykę oraz działalność przekładową pisarki z sześciu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, czeskiego i ukraińskiego).
Na wystawie eksponowane są oryginalne wydania dzieł Konopnickiej z przełomu XIX i XX w., wznowienia w kolejnych okresach literackich oraz tłumaczenia jej utworów na wiele języków świata. Poznamy również imponującą mapę podróży Konopnickiej po znanych miastach i kurortach Europy oraz zobaczymy unikatowe rękopisy, eksponaty i dokumenty związane z działalnością autorki Roty.

Wirtualny spacer po budynku Lamusa

Skip to content