Skip to content Skip to footer

Dyrektor, starszy kunstosz

Brief info

Chcemy postać Konopnickiej przybliżyć współczesnemu odbiorcy, a w szczególności młodzieży. Wystawa pokazuje imponującą mapę podróży poetki po znanych miastach i kurortach Europy. Prezentowane są m.in. rękopisy, pierwodruki dzieł, fotografie i dokumenty archiwalne; niektóre wystawiono po raz pierwszy"

Skip to content