Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lekcje muzealne

Proponowane tematy dostosowane są do programów nauczania wszystkich typów szkół oraz dla studentów. Wszystkie zajęcia wzbogacane są prezentacjami multimedialnymi, eksponatami i wydawnictwami oraz filmami wideo. Inne tematy obejmujące zakres działalności Muzeum do ustalenia z pracownikami merytorycznymi.

LITERATURA, CZASOPIŚMIENNICTWO I KULTURA LITERACKA
• Życie i twórczość Marii Konopnickiej
• Wielokierunkowe pisarstwo M. Konopnickiej
• Poezja Konopnickiej
• Twórczość dla dzieci i młodzieży Konopnickiej
• Nowelistyka Konopnickiej
• Publicystyka Konopnickiej
• Twórczość krytycznoliteracka Konopnickiej
• Literatura obca w przekładach Konopnickiej
• Twórczość patriotyczna Marii Konopnickiej
• Działalność społeczna Konopnickiej
• Historia literatury polskiej dla dzieci i młodzieży – od początku piśmiennictwa do współczesności
• Literatura religijna dla dzieci i młodzieży
• Życie kulturalne w epoce Pozytywizmu i Młodej Polski
• Żarnowiec jako Dar Narodowy dla Marii Konopnickiej
• Muzyka i Fryderyk Chopin w twórczości lirycznej Konopnickiej
• Historia prasy polskiej od XVII do XX wieku
• Rozwój czasopiśmiennictwa polskiego na przełomie XIX i XX w. na przykładzie zbiorów MKŻ
• Czasopisma edukacyjne dla dzieci i młodzieży – dawne i współczesne
• Maria Konopnicka na łamach prasy z początku XX w.
• Adam Mickiewicz w opracowaniach książkowych Marii Konopnickiej
• Przyroda w twórczości Konopnickiej
• Korespondencja Marii Konopnickiej
• Trwałe wartości twórczości Marii Konopnickiej
• Maria Konopnicka jako podróżniczka i Europejka
• Przekłady utworów Konopnickiej w świecie
• Związki Marii Konopnickiej z Ameryką
• Maria Konopnicka we Włoszech

WIEDZA O MUZEUM, KSIĄŻCE I BIBLIOTECE
• Muzeum i jego zadania dla utrwalania przeszłości
• Dzieje muzeów literackich w Polsce
• Historia Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
• Najcenniejsze kolekcje Muzeum w Żarnowcu
• Historia książki
• Dzieje pisma połączone z warsztatami tematycznymi
• Przegląd polskich firm wydawniczych z przełomu XIX i XX w.
• Dzieje książki dziecięcej na przestrzeni XIX i XX w.
• Wydawcy książek Marii Konopnickiej na przykładach różnych utworów
• Serie wydawnicze dla dzieci i młodzieży
• Współczesne edycje wznowień książkowych Marii Konopnickiej
• Biblioteka Muzeum – funkcje i zadania
• Dzieje bibliotek w Polsce
• Najcenniejsze zbiory Biblioteki Muzeum w Żarnowcu

HISTORIA SZTUKI I DZIEDZINY POKREWNE
• Ilustracje do utworów Marii Konopnickiej i ich twórcy
• Kolekcja darów jubileuszowych Marii Konopnickiej
• Portrety Konopnickiej na przykładach zbiorów MKŻ
• Malarstwo Marii Dulębianki w zbiorach MKŻ
• Sztuka polska z przełomu XIX i XX w.
• Dzieje polskiej ilustracji książkowej dla dzieci na przestrzeni XIX i XX w.
• Kolekcja stylowych kałamarzy i przyborów do pisania w zbiorach MKŻ
• Sztuka medalierska na przykładach zbiorów MKŻ
• Dzieje polskiego dworu szlacheckiego – założenie, architektura, tradycja
• Kapliczki i krzyże z Podkarpacia na podstawie zbiorów MKŻ
• Stroje ludowe regionu krośnieńskiego i Podkarpacia
• Architektura polskiego dworu szlacheckiego na przykładzie dworku w Żarnowcu

HISTORIA
• Dzieje dworku w Żarnowcu
• Mieszkańcy żarnowieckiego dworku przed Konopnicką
• Historia rodu Marii Konopnickiej
• Córki Konopnickiej i ich rola w utworzeniu Muzeum w Żarnowcu
• Dzieje pieśni patriotycznej „Rota”
• Edward Wojciech hr. Komorowski i Stanisław Biechoński – właściciele Żarnowca i powstańcy 1863 r.
• Eligiusz Kozłowski – wybitny badacz powstań narodowych (na przykładzie kolekcji profesora ze zbiorów MKŻ)
• Kasper Wojnar – księgarz, wydawca i działacz niepodległościowy
• Dzieje orła polskiego na podstawie zbiorów Muzeum
• Zajęcia ludności wiejskiej na terenie Pogórza i Beskidu Niskiego na przykładzie zbiorów MKŻ
• Obrzędy i zwyczaje Podkarpacia związane z najważniejszymi świętami kościelnymi
• Wartości przyrodnicze i historyczno-przestrzenne zabytkowego parku w Żarnowcu
• Regionalizm i dziedzictwo kulturowe Podkarpacia

Skip to content