Skip to content Skip to footer

Skład Rady Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

• Piotr Babinetz − historyk, poseł na Sejm RP
• Joanna Bril – dr inż., radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
• Piotr Bril – nauczyciel, radny Powiatu Krośnieńskiego
• Tadeusz Budrewicz − prof. zw. dr hab. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wybitny badacz twórczości Marii Konopnickiej i epoki Pozytywizmu
• Janusz Guzik − specjalista kształtowania terenów zieleni i parków w Pracowni Architektonicznego Kształtowania Krajobrazu „OGRÓD” w Krośnie
• Jacek Nowak − ks. dr na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, badacz twórczości Marii Konopnickiej i epoki Pozytywizmu
• Waldemar Półchłopek − historyk, dyrektor Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli
•Tadeusz Sanocki – prezes Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych SPLAST sp. z o.o. w Krośnie
• Jolanta Urbanik – burmistrz Gminy Jedlicze
• Marek Wiatr − artysta śpiewak, prezes Towarzystwa Operowego i Teatralnego oraz dyrektor Prywatnej Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krośnie
• Michał Zięba − dr, prezes Zarządu Koła im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, badacz twórczości M. Konopnickiej

Skip to content