Skip to content Skip to footer

Skład Rady Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

• Piotr Babinetz − historyk, poseł na Sejm RP
• Joanna Bril – dr inż., radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego
• Tadeusz Budrewicz − prof. zw. dr hab. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
   wybitny badacz twórczości Marii Konopnickiej i epoki Pozytywizmu
• Renata Klimek – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
  Podkarpackiego w Rzeszowie
• Józef Laskowski − Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
• Jacek Nowak − ks. dr na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym
   w Tarnowie, badacz twórczości Marii Konopnickiej i epoki Pozytywizmu
• Waldemar Półchłopek − historyk, dyrektor Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli
• Aleksandra Sanocka-Gierek – Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych SPLAST sp. z o.o. w Krośnie
• Jolanta Urbanik – burmistrz Gminy Jedlicze
• Marek Wiatr − artysta śpiewak, prezes Towarzystwa Operowego i Teatralnego oraz dyrektor Prywatnej Szkoły Wokalno-
  Aktorskiej w Krośnie
• Józefa Winnicka-Sawczuk − przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
   w Krośnie

Skip to content