Skip to content Skip to footer

120 lat Daru Narodowego

1903-2023

Misją Muzeum w Żarnowcu jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury po wybitnej poetce i pisarce, w tym zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie literatury polskiej, sztuki, historii oraz upowszechnianie wiedzy o Marii Konopnickiej, wartościach literatury, nauki i kultury, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej, jak również utrwalanie znaczenia Muzeum jako Daru Narodowego w dziedzictwie kulturowym kraju i wśród Polaków za granicą.

Konserwacja kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej
Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
w ramach programu Wspieranie działań muzealnych

Muzeum realizuje w latach 2021-2022 zadanie pn. Konserwacja kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej, dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ‒ w ramach programu Wspieranie działań muzealnych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem projektu jest zabezpieczenie części unikatowej kolekcji darów jubileuszowych Marii Konopnickiej, ofiarowanych autorce Roty w 1902 i 1903 roku z okazji 25-lecia pracy literackiej ‒ od różnych instytucji, towarzystw i osób prywatnych z Polski i z zagranicy. W ramach zadnia poddane zostaną konserwacji 103 obiekty (spośród 271), w tym: 54 adresów hołdowniczych, 17 dyplomów członka honorowego (obiekty z papieru z elementami skórzanymi i metalowymi opraw), 26 obiektów z tkanin (25 szarf i oprawa dyplomu) i 7 mebli drewnianych Marii Konopnickiej. Projekt uwzględnia również digitalizację zakonserwowanych muzealiów, które zaprezentowane zostaną na wystawie czasowej oraz udostępnione na muzealnych stronach internetowych.

Ceny biletów

od osoby za zwiedzanie z przewodnikiem

Normalny

20 zł

Ulgowy

15 zł

Rodzinny 2+2

16 zł

Godziny otwarcia ekspozycji

wtorek – piątek

9:00 – 16:00

sobota – niedziela

10:00 – 16:00

Ostatnie wejście na ekspozycje o godzinie 16:00
Zwiedzanie Dworku tylko z przewodnikiem o pełnych godzinach

Najcenniejsze zbiory

Muzeum gromadzi autentyczne obiekty z zakresu literatury polskiej, czasopiśmiennictwa i kultury literackiej XIX i XX w., historii sztuki, historii i rzemiosła artystycznego dotyczące epoki Pozytywizmu oraz Romantyzmu i Młodej Polski. Aktualnie Muzeum w Żarnowcu posiada ok. 30 tys. zbiorów i jest największą instytucją muzealną o charakterze biograficzno-literackim w Polsce. Do najcenniejszych zbiorów Muzeum należą rękopisy utworów Marii Konopnickiej Z przeszłości (1879), Z włamaniem (1892) oraz listy poetki i innych pisarzy polskich, m.in.: Elizy Orzeszkowej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Stefana i Oktawii Żeromskich. Unikatową kolekcję tworzą adresy hołdownicze i dary, ofiarowane Konopnickiej w 1902 r. z okazji jubileuszu ćwierćwiecza pracy literackiej – od różnych towarzystw, instytucji oraz osób z Europy i USA.

Oferta Muzeum

unikatowe zbiory i autentyczne wnętrza

wystawy stałe i czasowe

konferencje i sympozja naukowe

kwerendy naukowe i konsultacje do tematów

lekcje muzealne, odczyty, prelekcje, wykłady

konkursy, warsztaty, plenery dla dzieci i młodzieży

spektakle, koncerty i wieczory poetycko-muzyczne

spotkania autorskie i promocje wydawnictw

szeroki asortyment wydawnictw i pamiątek

specjalistyczny zbiór biblioteczny

park zabytkowy i ścieżka przyrodniczo-edukacyjna

udostępnianie wnętrz i parku na sesje zdjęciowe

Best Choice for Creatives
This Pop-up Is Included in the Theme
Purchase Ozeum
Skip to content