Skip to content Skip to footer
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu Dar Narodowy
open today 10 am - 5 pm
34th Ave, Queens, NY 11106

Najważniejsze opracowania o życiu i twórczości Marii Konopnickiej

• Jan Baculewski, Maria Konopnicka, Warszawa 1978
• Józef Zbigniew Białek, Tadeusz Budrewicz, Maria Konopnicka. Nowe studia i szkice, Kraków 1995
• Barbara Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997
• Irena Borecka, Magiczna książka Marii Konopnickiej, Wrocław 1998
• Alina Brodzka, Maria Konopnicka, Warszawa 1965
•Tadeusz Budrewicz, Konopnicka. Szkice historycznoliterackie, Kraków 2000
• Tadeusz Budrewicz, Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku, Kraków 2019
•Tadeusz Czapczyński, Tułacze lata Marii Konopnickiej, Łódź 1957
• Konopnicka i współczesny jej świat literacki, red. Justyna Leo, Warszawa 1969
• Konopnicka wśród jej współczesnych, red. Teresa Achmatowicz, Warszawa 1976
• Wanda Leopold, Maria Konopnicka, Warszawa 1954
• Ludzie i krasnoludki – powinowactwa z wyboru, red. Tadeusz Budrewicz, Joanna Majchrzyk, Warszawa 2014
• Ludzie – rzeczy – obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej, red. Tadeusz Budrewicz, Zbigniew Fałtynowicz, Suwałki 2004
• Zdzisław Łopatkiewicz, Marii Konopnickiej żarnowieckie lata, Jedlicze 2013
• Lena Magnone, Maria Konopnicka, Warszawa 2011
• Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. Iwona Wiśniewska i Beata K. Obsulewicz, Lublin 2010
• Maria Konopnicka, Korespondencja. T.1-4, Wrocław 1971-1975
• Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, opracowała, wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak, Instytut Badań Literackich i Muzeum Marii Konopnickiej, Warszawa 2005
• Maria Konopnicka, Listy do synów i córek, opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Lena Magnone, Instytut Badań Literackich i Muzeum Marii Konopnickiej, Warszawa 2010
• Miejsca Konopnickiej. Przeżycia ­− pejzaż − pamięć, pod redakcją Tadeusza Budrewicza
i Michała Zięby, Kraków 2002
•Maria Konopnicka. Materiały z sesji naukowej w 60 rocznicę, Warszawa 1972
• Maria Konopnicka, O krasnoludkach i o sierotce Marysi, tekst pierwszego wydania opracował, przypisami i posłowiem opatrzył Tadeusz Budrewicz, Muzeum Marii Konopnickiej, Żarnowiec 2019
• Maria Konopnicka. W siedemdziesięciopięciolecie zgonu, Kraków 1987
• Zofia Mocarska-Tycowa, Tropy przymierzy. O literaturze dziewiętnastowiecznej i miejscach jej zbliżeń z malarstwem, Toruń 2005
• O krasnoludkach i o sierotce Marysi Marii Konopnickiej w stulecie pierwszego wydania, pod red. Tadeusza Budrewicza i Zbigniewa Fałtynowicza, Suwałki 1997
• Pamiętam. Maria Konopnicka z Wasiłowskich i Suwałki, Suwałki 1996
• Zbigniew Przybyła, Asnyk i Konopnicka. Szkice historycznoliterackie, Częstochowa 1997
• Halina Sławińska, Maria Konopnicka w Bronowie i Gusinie, Łódź 2003
• Jadwiga Słomczyńska, Maria Konopnicka. Życie i twórczość, Łódź 1946
• Dorota Samborska-Kukuć, Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje i rekonstrukcje biograficzne, Warszawa 2016
• Iwona Szczepańska-Gołąbek, Maria Konopnicka1842-1910. Poradnik bibliograficzny, Warszawa 1963
• Szypowska Maria Konopnicka jakiej nie znamy, Warszawa 1965
• Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej, zebrał i oprac. Jan Baculewski, Warszawa 1963
• Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. Tadeusz Budrewicz, Paweł Bukowski, Renata Stachura-Lupa, Żarnowiec 2010
• Barbara Wachowicz, Siedziby wielkich Polaków. Od Reja do Iwaszkiewicza, Warszawa 2015
• Wokół Marii Konopnickiej, pod red. Łucji Dawid, Cieszyn 1998
• Maria Zawialska, „Świt” Marii Konopnickiej, Wrocław 1978

Skip to content