Skip to content Skip to footer

Najważniejsze opracowania o życiu i twórczości Marii Konopnickiej

 • Zaciętość dumy w osamotnieniu. Konopnicka i inne, red. Renata Stachura-Lupa, Aleksandra Sędakowska, Paulina Żarnecka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2023

 • Maria Konopnicka w oczach badaczy i w źródłach archiwalnych, praca zbiorowa pod red. Grażyny Schlender, Archiwum Państwowe, Kalisz 2022

 • Maria Konopnicka raz jeszcze, praca zbiorowa pod redakcją Marii Jolanty Olszewskiej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2022
 • Ta ziemia, wybór i opracowanie Tadeusz Budrewicz, Muzeum Okręgowe, Suwałki 2022
 • Maria Konopnicka, Polskie ziemie. Krajobraz, opracowanie tekstu Tadeusz Budrewicz, Paweł Bukowski, przypisy i posłowie Tadeusz Budrewicz, Muzeum Marii Konopnickiej, Żarnowiec 2021
 • Maria Konopnicka, O krasnoludkach i o sierotce Marysi, tekst pierwszego wydania opracował, przypisami i posłowiem opatrzył Tadeusz Budrewicz, Muzeum Marii Konopnickiej, Żarnowiec 2019
 • Tadeusz Budrewicz, Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku, Kraków 2019
 • Dorota Samborska-Kukuć, Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje i rekonstrukcje biograficzne, Warszawa 2016
 • Barbara Wachowicz, Siedziby wielkich Polaków. Od Reja do Iwaszkiewicza, Warszawa 2015
 • Ludzie i krasnoludki – powinowactwa z wyboru, red. Tadeusz Budrewicz, Joanna Majchrzyk, Warszawa 2014
 • Zdzisław Łopatkiewicz, Marii Konopnickiej żarnowieckie lata, Jedlicze 2013
 • Zofia Chyra-Rolicz, Maria Konopnicka. Opowieść o niezwykłej kobiecie, Warszawa 2012
 • Lena Magnone, Maria Konopnicka, Warszawa 2011
 • Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. Tadeusz Budrewicz, Paweł Bukowski, Renata Stachura-Lupa, Żarnowiec 2010
 • Maria Konopnicka, Listy do synów i córek, opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Lena Magnone, Instytut Badań Literackich i Muzeum Marii Konopnickiej, Warszawa 2010
 • Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. Iwona Wiśniewska i Beata K. Obsulewicz, Lublin 2010
 • Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak, Instytut Badań Literackich i Muzeum Marii Konopnickiej, Warszawa 2005
 • Zofia Mocarska-Tycowa, Tropy przymierzy. O literaturze dziewiętnastowiecznej i miejscach jej zbliżeń z malarstwem, Toruń 2005
 • Ludzie – rzeczy – obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej, red. Tadeusz Budrewicz, Zbigniew Fałtynowicz, Suwałki 2004
 • Halina Sławińska, Maria Konopnicka w Bronowie i Gusinie, Łódź 2003
 • Miejsca Konopnickiej. Przeżycia − pejzaż − pamięć, pod redakcją Tadeusza Budrewicza i Michała Zięby, Kraków 2002
 • Tadeusz Budrewicz, Konopnicka. Szkice historycznoliterackie, Kraków 2000
 • Irena Borecka, Magiczna książka Marii Konopnickiej, Wrocław 1998
 • Wokół Marii Konopnickiej, pod red. Łucji Dawid, Cieszyn 1998
 • Barbara Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997
 • Zbigniew Przybyła, Asnyk i Konopnicka. Szkice historycznoliterackie, Częstochowa 1997
 • O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej w stulecie pierwszego wydania, pod red. Tadeusza Budrewicza i Zbigniewa Fałtynowicza, Suwałki 1997
 • Pamiętam. Maria Konopnicka z Wasiłowskich i Suwałki, Suwałki 1996
 • Józef Zbigniew Białek, Tadeusz Budrewicz, Maria Konopnicka. Nowe studia i szkice, Kraków 1995
 • Maria Konopnicka. W siedemdziesięciopięciolecie zgonu, Kraków 1987
 • Jan Baculewski, Maria Konopnicka, Warszawa 1978
 • Maria Zawialska, „Świt” Marii Konopnickiej. Zarys monograficzny tygodnika dla kobiet, Wrocław 1978
 • Konopnicka wśród jej współczesnych, red. Teresa Achmatowicz, Warszawa 1976
 • Maria Konopnicka, Korespondencja. T.1-4, Wrocław 1971-1975
 • Maria Konopnicka. Materiały z sesji naukowej w 60 rocznicę, Warszawa 1972
 • Konopnicka i współczesny jej świat literacki, red. Justyna Leo, Warszawa 1969
 • Maria Szypowska, Konopnicka jakiej nie znamy, Warszawa 1965
 • Alina Brodzka, Maria Konopnicka, Warszawa 1965
 • Iwona Szczepańska-Gołąbek, Maria Konopnicka 1842-1910. Poradnik bibliograficzny, Warszawa 1963
 • Śladami życia i twórczości Marii Konopnickiej, zebrał i oprac. Jan Baculewski, Warszawa 1963
 • Tadeusz Czapczyński, Tułacze lata Marii Konopnickiej, Łódź 1957
 • Wanda Leopold, Maria Konopnicka, Warszawa 1954
 • Jadwiga Słomczyńska, Maria Konopnicka. Życie i twórczość, Łódź 1946
Skip to content