Skip to content Skip to footer

Misją Muzeum w Żarnowcu jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury po wybitnej

poetce i pisarce, w tym zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie literatury

polskiej, sztuki, historii oraz upowszechnianie wiedzy o Marii Konopnickiej wartościach

literatury, nauki i kultury, a także kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz

prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej, jak również utrwalanie

znaczenia Muzeum jako Daru Narodowego w dziedzictwie kulturowym kraju i wśród Polaków

za granicą.


Skip to content