Skip to content Skip to footer

INFORMACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ŻARNOWCU

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu zapewnia częściową dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumzarnowiec.pl.
Data publikacji strony internetowej: maj 1999 r.
Data aktualizacji strony internetowej: październik 2020 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
− mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt opublikowania ich przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
− niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej oraz są umieszczone na serwisach zewnętrznych
− strona jest częściowo tłumaczona na język angielski i niemiecki oraz przy użyciu „Google tłumacz”.
−mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
− wersję kontrastową, skalę szarości, białe tło,
− możliwość zmiany rozmiaru tekstu i podkreślania linków,
− widoczny fokus,
− wyróżnienie odnośników.

Dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu: tel. 13 520 13, e-mail: info@muzeumzarnowiec.pl
Pod wyżej wskazany adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać:
− dane osoby zgłaszającej żądanie,
− wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
− sposób kontaktu zwrotnego.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Muzeum zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARICHTEKTONICZNA

Adres i dojazd do Muzeum:
Żarnowiec 133, 38-460 Jedlicze
Na parkingu muzealnym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do Muzeum:
Muzeum mieści się w zespole dworsko-parkowym, na który składają się Dworek, budynek Lamusa i park zabytkowy. Droga od parkingu do budynków Muzeum jest utwardzona tłuczniem. Istnieje możliwość dojazdu pod wejście do budynków (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Budynek Lamusa:
Ekspozycje, sklepik muzealny i kasa mieszczą się na parterze budynku, do którego prowadzi jedno wejście znajdujące się przy frontowej ścianie. Kierują do niego schody z jednym stopniem. Z lewej strony jest podjazd dla wózków inwalidzkich (wykonany jest z kostki brukowej) umożliwiający wjazd do budynku. Po wejściu do budynku po prawej jest osobne pomieszczenie, w którym znajduje się sklepik muzealny i kasa. Przy drzwiach znajduje się dzwonek.
W budynku nie ma wyznaczonej tyflościeżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Korytarz prowadzi do dwóch sal wystawowych – stałej i czasowej.
Obok wystaw znajduje się jedna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami usytuowana na (brak poręczy).

Wystawy stałe i czasowe:
Wystawy mieszczą się w dwóch salach i są dostępne dla zwiedzających na wózkach. Korytarze oraz dojścia do eksponatów są o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Na wystawie brakuje oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Jednak istnieje możliwość bezpłatnej pomocy pracownika Muzeum w odczytaniu oznaczeń.
W Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Muzeum nie dysponuje w chwili obecnej audioprzewodnikami.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:
Osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem może wejść do Muzeum.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy pracownika Muzeum, który pomoże w wejściu do budynku w celu zwiedzania wystaw. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny.

Dworek:
Ekspozycje główne mieszczą się na parterze budynku, w którym można przemieszczać się na wózku inwalidzkim (brak progów). Przy wejściu do budynku jest próg, który można bez problemu pokonać przy pomocy drugiej osoby. Tylko na parterze możliwe jest zwiedzanie każdego pomieszczenia. Piętro dworku, na którym znajdują się trzy pomieszczenia nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
W dworku nie ma wyznaczonej tyflościeżki dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
Oświetlenie niektórych części może być zbyt słabe dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Park zabytkowy:
Zwiedzający na wózkach mogą poruszać się bez przeszkód po alejkach parkowych i ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej.
Alejki parkowe utwardzone są tłuczniem, co umożliwia przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. W pobliżu budynków rozmieszczone są ławki.

Zniżki dla osób niepełnosprawnych:
Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie są uprawnione do zakupu ulgowego biletu uprawniającego do zwiedzania muzeum: wystawy stałej, wystaw czasowych, ekspozycji w dworku oraz parku.
Bilet dla osoby niepełnosprawnej: ulgowy – 8 zł i 3 zł na wystawy czasowe, bilet bezpłatny przysługuje dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Skip to content