Skip to content Skip to footer

BIBLIOTEKA

Biblioteka naukowa funkcjonuje w ramach Działu Literackiego i posiada piśmiennictwo specjalistyczne liczące ok. 25 000 jednostek (w tym książki, czasopisma i zbiory specjalne), które gromadzone jest od czasu powstania Muzeum w Żarnowcu w 1957 r. do chwili obecnej. Głównym kierunkiem gromadzenia jest literatura polska dotycząca epoki Pozytywizmu, a szczególnie edycje dzieł Marii Konopnickiej, naukowe i popularnonaukowe opracowania życia i twórczości poetki oraz przekłady jej utworów wydanych w kraju i za granicą. Najcenniejszą część księgozbioru stanowi kolekcja pierwodruków i najstarszych wydań dzieł Konopnickiej z XIX i XX wieku, które nie doczekały się wznowień za życia oraz po śmierci pisarki. Niektóre egzemplarze były własnością autorki Roty, a później jej córki Zofii Mickiewiczowej, która przekazała je w testamencie i stały się zaczątkiem muzealnej Biblioteki. Zbiory są systematycznie powiększane i uzupełniane z zakresu literaturoznawstwa, czasopiśmiennictwa i kultury literackiej, sztuki, historii, muzealnictwa oraz dyscyplin pokrewnych. Szczególne znaczenie ma kolekcjonowanie książek z dedykacjami znanych osób, a także wycinków prasowych dotyczących Marii Konopnickiej i działalności Muzeum. Gromadzone są również kompozycje muzyczne do utworów poetki oraz współczesne adaptacje utworów poetki na różnych nośnikach elektronicznych. W zbiorach są takie książki, które posiadają dużą wartość bibliofilską oraz mogą być przykładem sztuki edytorskiej i typograficznej z przełomu XIX i XX w. Zgromadzone w Bibliotece piśmiennictwo stanowi aktualnie jeden z najpoważniejszych w Polsce zbiorów do badań nad Konopnicką. Księgozbiór objęty jest katalogiem alfabetycznym i rzeczowym, a od 2009 r. opracowywany w bibliotecznym programie komputerowym LIBRA. Prowadzone są również kartoteki (m in. wydawców dzieł, ilustratorów, portretów Konopnickiej, kompozycji muzycznych do utworów poetki), a pracownicy zajmują się kwerendami zbiorów oraz udzielają konsultacji merytorycznych do tematów związanych z Konopnicką i Muzeum. Zbiory udostępniane są jedynie na miejscu (w dni robocze od 9.00 do 15.00) z wyjątkiem wypożyczeń w ramach współpracy pomiędzy instytucjami kulturalnymi i naukowymi. Od 2012 r. część najcenniejszej kolekcji literackiej Muzeum w Żarnowcu znajduje się w zasobach Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej.

Dym, Nasza szkapa, Głupi Franek (1898)
Moja książeczka (1889)
Na jagody (1924)
O krasnoludkach i o sierotce Marysi (1904 - wyd.2)
Psałterz dziecka (1914)
Śpiewnik historyczny (1904)
Zajmujące powiastki dla dzieci (1905)
O Janku Wędrowniczku (1893)
Jak się dzieci w Bronowie bawiły (1911)
Jasełka – słowa M. Konopnicka, muzyka P. Maszyński (1906)
Śpiewnik dla dzieci – słowa M. Konopnicka, muzyka Z. Noskowski (1920)
Pan Balcer w Brazylii (1910)
Pan Balcer w Brazylii (1910)
Wrażenia z podróży (1884)
O Beniowskim (1910)
O Beniowskim (1911)
Serce E. de Amicisa w przekładzie M. Konopnickiej (1906 – wyd. ilustrowane)
Serce E. de Amicisa w przekładzie M. Konopnickiej (1906 − wyd. popularne)
Niedola. Burze Ady Negri w przekładzie M. Konopnickiej (1901)
Niedola. Burze Ady Negri w przekładzie M. Konopnickiej (1901 − wyd. popularne)
Skip to content