ZBIORY

Muzeum gromadzi autentyczne obiekty z zakresu literatury polskiej, czasopiśmiennictwa i kultury literackiej XIX i XX w., historii sztuki, historii i rzemiosła artystycznego dotyczące epoki Pozytywizmu oraz Romantyzmu i Młodej Polski. Aktualnie Muzeum w Żarnowcu posiada ok. 30 tys. zbiorów i jest największą instytucją muzealną o charakterze biograficzno-literackim w Polsce. Do najcenniejszych zbiorów Muzeum należą rękopisy utworów Marii Konopnickiej Z przeszłości (1879), Z włamaniem (1892) oraz listy poetki i innych pisarzy polskich, m.in.: Elizy Orzeszkowej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Stefana i Oktawii Żeromskich. Unikatową kolekcję tworzą adresy hołdownicze i dary, ofiarowane Konopnickiej w 1902 r. z okazji jubileuszu ćwierćwiecza pracy literackiej – od różnych towarzystw, instytucji oraz osób z Europy i Ameryki. W zbiorach Muzeum są także dokumenty i pamiątki dotyczące córek poetki oraz mieszkańców dworku przed Konopnicką, m.in.: Modlitewnik (1780) Jana Rogowskiego, Pamiętnik (1850) Jędrzeja Rogoyskiego i rękopis Raptularza Rogoyskich z lat 1827-1958. Na uwagę zasługuje bogaty księgozbiór, m.in. pierwodruki dzieł Marii Konopnickiej, czasopisma dawne, opracowania jej twórczości oraz przekłady utworów poetki wydanych w kraju i za granicą. Muzeum posiada największy w Polsce zbiór obrazów Marii Dulębianki, znakomitej malarki przełomu XIX i XX w., mieszkającej w latach 1903-1910 w dworku wraz z autorką Roty. Zgromadzono też jedną z największych w Polsce kolekcji stylowych kałamarzy i przyborów do pisania z XIX i początku XX w. Cenną grupę eksponatów stanowią oryginalne komplety ilustracji do utworów Marii Konopnickiej znanych polskich artystów, m.in.: Jana Marcina Szancera, Bogdana Zieleńca, Józefa Czerwińskiego, Zofii Fijałkowskiej, Stanisława Kaczora Batowskiego. Interesująca jest również kolekcja medali autorskich z wizerunkami pisarzy i sławnych Polek oraz zbiory etnograficzne.

.

Album od dziatwy polskiej z Warszawy (1902)

Portret Marii Konopnickiej
(mal. Maria Dulębianka 1910)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret Marii Konopnickiej
(mal. Maria Dulębianka 1902)

 

 

 

Złote pióro Marii Konopnickiej (1902)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres od Uniwersytetu Jagiellońskiego (1902)

 

 

 

Jubileuszowy przycisk do papieru (1902)

 

 

 

 

 

 

 

Dyplom członka honorowego Związku Narodowego Polski w Chicago (1907)

 

 


Wydanie jubileuszowe utworów Marii Konopnickiej (1902)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kasetka od uczennic Gimnazjum
Zofii Strzałkowskiej we Lwowie (1902)

 


Patera srebrna - dar od Polaków z Nicei (1910)

   

 

 

 

 


Dyplom  członka honorowego
Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie (1902)


Kałamarz z porcelanowym pojemnikiem
(połowa XIX w.)

Copyright (c)2013, Wszelkie prawa zastrzeżone.