MARIA DULĘBIANKA (1858-1919)

malarka, publicystka, działaczka społeczna i patriotka

Wystawa z okazji 100. rocznicy śmierci artystki

oraz walk w obronie polskości Lwowa

 

12 PAŹDZIERNIKA – 31 GRUDNIA 2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c)2019, Wszelkie prawa zastrzeżone.