MARIA DULĘBIANKA (1858-1919)

malarka, publicystka, działaczka społeczna
i patriotka

Wystawa z okazji 100. rocznicy śmierci artystki

oraz walk w obronie polskości Lwowa

 

23 LISTOPADA 2019 – 31 MAJA 2020

informacja o wystawie

zdjęcia eksponatów

 zdjęcia z sympozjum naukowego

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c)2020, Wszelkie prawa zastrzeżone.