STAŁA WYSTAWA

 
Na parterze urządzona jest stała ekspozycja biograficzno-literacka poświęcona życiu i twórczości autorki Roty pt. Poleciały pieśni moje. Znajdują się na niej oryginalne wydania dzieł poetki z XIX i początku XX w., wznowienia w kolejnych okresach literackich oraz wydania współczesne. Wystawa ta informuje zwiedzających o wielokierunkowym pisarstwie Konopnickiej, które obejmuje: poezję, utwory dla dzieci, krytykę literacką, nowelistykę oraz działalność przekładową pisarki z pięciu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego (m.in. Cyrano de Bergerac Edmondo Rostanda),włoskiego (Serce Edmundo de Amicisa) i czeskiego. Ekspozycję uzupełniają rękopisy i dokumenty związane z działalnością Konopnickiej, a także portrety poetki oraz prace do jej utworów - wykonane przez współczesnych polskich artystów plastyków.Książki Marii Konopnickiej dla dzieci i młodzieży


Dzieła literatury światowej przełożone na język polski
przez Marię Konopnicką


Książki Marii Konopnickiej dla dzieci i młodzieży

 

Poezje Marii Konopnickiej w skórzanych oprawach artystycznych

wykonanych przez Ryszarda Ziembę

 


Fragment ekspozycji biograficzno-literackiej


Fragment ekspozycji biograficzno-literackiej

 Ilustracje Jana Marcina Szancera do baśni
O krasnoludkach i o sierotce Marysi

                           

  Ilustracje Bogdana Zieleńca do utworu Marii Konopnickiej
Jak to ze lnem było

    
 

 


Copyright (c)2013, Wszelkie prawa zastrzeżone.