WYSTAWA BĘDZIE CZYNNA DO 17 KWIETNIA 2018

Ekspozycja prezentuje dorobek kulturotwórczy Muzeum od chwili powstania do współczesności. Można na niej zobaczyć oryginalne dokumenty dotyczące powstania instytucji (m.in. testamenty córek Konopnickiej oraz zarządzenie powołujące instytucję), a także najcenniejsze eksponaty i rękopisy poetki pozyskane w minionym 60-leciu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c)2017, Wszelkie prawa zastrzeżone.