Wyniki (23 maja 2005)

VII Konkursu Plastycznego IV Międzynarodowego Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Ośrodków Wychowania
Pozaszkolnego na temat Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej


    Patronat nad konkursem objęli:
Minister Edukacji Narodowej Mirosław Sawicki, Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła, Starosta Krośnieński Zbigniew Braja.


   Konkurs zorganizowany w ramach XI SPOTKAŃ Z TWÓRCZOŚCIĄ MARII KONOPNICKIEJ
przez Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz ośrodków wychowania pozaszkolnego
o zasięgu międzynarodowym miał na celu rozwijanie zdolnoPci plastycznych dzieci i młodzieży oraz propagowanie twórczości
Marii Konopnickiej.

Sponsorzy Konkursu to:
- Marszałek Województwa Podkarpackiego,
- Starosta Krośnieński,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- Zakład Robót Górniczych w Krośnie,
- Huta Szkła "Józefina" w Krośnie,
- Cukiernia Grzegorza Nowaka w Jedliczu
- Firma ANDEX - Andrzej Gendera z Łodzi

   W Konkursie Plastycznym uczestniczyło 373 ośrodki (w tym z Polski 363 ośrodki) oraz ze Słowacji, Litwy
i Ukrainy (51 prac z 10 ośrodków): szkoły podstawowe i gimnazja, młodzieżowe domy kultury, gminne ośrodki kultury,
pracownie plastyczne działające przy ośrodkach kultury, szkoły prywatne, ośrodki specjalne, osoby indywidualne.

Na Konkurs napłynęło 3445 prac, w tym 152 prace przestrzenne.


Ilość nadesłanych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawiała się następująco:
   
I kategoria (szkoły podstawowe i gimnazja - techniki malarskie):

1 grupa (klasy I-III SP) - 1394 prac
2 grupa (klasy IV-VI SP) - 886 prac
3 grupa (klasy I - III gimnazjum) - 653 prace
   
II kategoria (placówki wychowania pozaszkolnego - techniki malarskie):

1 grupa (klasy I-III SP) - 181 prac
2 grupa (klasy IV-VI SP) - 153 prace
3 grupa (klasy I - III gimnazjum) - 127 prac
   
III kategoria (szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodki wychowania pozaszkolnego - formy przestrzenne):

1 grupa (klasy I-III SP) - 32 prac
2 grupa (klasy IV-VI SP) - 96 prace
3 grupa (gimnazja) - 24 prace    Komisja Konkursu była pełna uznania dla wysokiego poziomu nadesłanych prac z blisko 400 ośrodków, tj. trzykrotnie więcej niż w poprzedniej
edycji. Wszystkie kategorie reprezentowały wyrównany i wysoki poziom. Szczególnie cieszy większe zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej,
wśród których prac przeważały ilustracje dobre i bardzo dobre.
       Wciąż dominowały klasyczne techniki artystyczne - tempera, farba plakatowa, rysunek kredką. Sporadycznie starano się łączyć różne
techniki artystyczne, co w pojedynczych przypadkach przyniosło interesujące rozwiązania plastyczne i techniczne. Szczególnym uznaniem
młodych artystów cieszyła się technika suchych i olejnych pasteli. Warta podkreślenia była staranność nadesłanych prac, profesjonalnie
przygotowanych oraz brak naśladownictwa co świadczy o poważnym potraktowaniu przez nauczycieli i ich uczniów tematyki oraz celów i zadań
konkursu.
      Pomimo usunięcia wielu utworów Marii Konopnickiej z kanonu lektur szkolnych, cieszyć może fakt, że jej twórczość nadal pozostaje w kręgu
zainteresowań dzieci i młodzieży. Pomaga inspirować i pobudzać wyobraźnię młodych artystów oraz dostarcza pedagogom-plastykom tematów
umożliwiających im realizowanie określonych zadań artystycznych, wykraczających poza schemat prac znanych artystów-ilustratorów dzieł
Konopnickiej.
      Komisja konkursowa była mile zaskoczona brakiem kopii ilustracji z popularnych wydań książkowych Marii Konopnickiej, stwierdzono również
zupełny brak tendencji ilustrowania komiksowego. Występujące w pracach zapożyczenia z profesjonalnych ilustratorów były wykorzystywane
w doskonałym stopniu oraz ciekawie i twórczo przetwarzane przez uczniów. W obecnej edycji dominowały prace o wyraźnych walorach
malarskich.

     Komisja postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych
w sposób następujący:


- I KATEGORIA (szkoły podstawowe i gimnazja - techniki malarskie)

- II KATEGORIA (placówki wychowania pozaszkolnego - techniki malarskie)

- III KATEGORIA (prace przestrzenne - szkoły podstawowe, gimnazja i placówki wychowania pozaszkolnego)

- OŚRODKI SPECJALNE

- OŚRODKI ZAGRANICZNE

- NAGRODA GŁÓWNA IV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dyrektora Muzeum w Żarnowcu

- NAGRODA INDYWIDUALNA

- Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród

- Prace Laureatów

Copyright (c)2003, Wszelkie prawa zastrzeżone.