Sejm uczcił pamięć Marii Konopnickiej


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 24 września br. przez aklamację specjalną uchwałę, w której uczcił pamięć wybitnej poetki i pisarki Marii Konopnickiej. Jak podkreślono, Konopnicka „wiele serca włożyła w twórczość patriotyczną”. Przypomniano też w uchwale, że Konopnicka jest nazywana „pieśniarką ludu polskiego”, a u źródeł jej twórczości leżała „wielka wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania natchnienia z polskiej przyrody, obyczajów i tradycji ludowych”. „Jest znana z bogatej twórczości, w tym utworów dla dzieci. Wiele serca włożyła w twórczość patriotyczną. 100 lat temu, w 1908 roku podarowała nam i przyszłym pokoleniom Polaków Rotę” - zaznaczono. „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” - to słowa, które w każdym z nas wzbudzają poczucie dumy i tożsamości narodowej. Wychowani na patriotycznej twórczości Marii Konopnickiej, Polacy przyczynili się do odzyskania niepodległości, odbudowania i obrony Ojczyzny”. W roku 2010 przypada setna rocznica śmierci tej wybitnej postaci - czytamy w uchwale. Posłowie odśpiewali w Sejmie zwrotkę Roty.


Copyright (c)2011, Wszelkie prawa zastrzeżone.