Tu zrodziła się ROTA
wystawa najlepszych prac konkursu fotograficznego (16 V - 6 IX 2009)

Zdjęcia nagrodzonych prac       Regulamin

Copyright (c)2009, Wszelkie prawa zastrzeżone.