Dnia 25 maja 2013 r. w Muzeum w Żarnowcu

odbyło się sympozjum naukowe i otwarcie wystawy  

DR ZYGMUNT TOKARSKI −

SPOŁECZNIK I PIONIER MEDYCYNY PRZEMYSŁOWEJ

NA PODKARPACIU

 

Wystawa z cyklu „Ludzie znani i Żarnowiec” zorganizowana z okazji 50. rocznicy śmierci doktora Zygmunta Tokarskiego (1904-1963) − absolwenta Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pochodził z rodziny o tradycjach lekarskich. W pobliskim Dworku w Żarnowcu leczył m.in. córkę autorki Roty − Zofię Mickiewiczową, a wcześniej jego ojciec Feliks Tokarski Marię Konopnicką. Ekspozycja w Muzeum w Żarnowcu prezentuje dokumenty archiwalne obejmujące lata 1904-1963, oryginalną korespondencję ze znanymi osobami, stare fotografie oraz różne pamiątki osobiste doktora. Można również zobaczyć zaaranżowany jego gabinet lekarski z autentycznymi przedmiotami i meblami sprzed ponad 80. lat.
Wystawa będzie czynna w budynku „Lamusa” do 4 sierpnia br. Więcej

       

            Zdjęcia  z sympozjum i otwarcia wystawy (fot. Bogusław Janusz)                                zdjęcia eksponatów

Copyright (c)2013, Wszelkie prawa zastrzeżone.