W chwili obecnej Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
nie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego.


Copyright (c)2013, Wszelkie prawa zastrzeżone.